Strona główna arrow Św. Wincenty Pallotti arrow Św. Wincenty Pallotti o Miłosierdziu Bożym
Św. Wincenty Pallotti o Miłosierdziu Bożym Drukuj Poleć znajomemu
Boże mój, nieskończone me Miłosierdzie!
W imię tegoż miłosierdzia Twego, przez zasługi i wstawiennictwo Najświętszej Maryi, Matki Miłosierdzia, wierzę mocno, że nieprzebrane zasługi płynące z ustanowienia sakramentów świętych przez Jezusa Chrystusa, od tej chwili i na zawsze, a wciąż z coraz to nowym wzrostem doskonałości w każdej z nieskończenie małych chwil, niweczą we mnie wszelkie braki i przeszkody do przyjmowania i do sprawowania sakramentów oraz wszelkie następstwa tych braków i przeszkód.
Nieskończone miłosierdzie Twoje i wszystkie nieogarnione Twe przymioty pełne bezgranicznego miłosierdzia dodają mi odwagi, bym stanął przed Tobą.


Boże mój, Kim jesteś Ty?
Ach mój Boże, Miłosierdzie me niezmierne, nieskończone, niepojęte!
Boże mój, wiem, że jeżeli Cię nie poznam, nie będę mógł mieć żywota wiecznego. Mówi mi bowiem Twój Boski Syn Jezus: „Ten jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie jedynego prawdziwego Boga, i któregoś posłał Jezusa Chrystusa”. O Boże mój, jakież ma być to poznanie, które powinniśmy mieć o Tobie i o Twym Synu Jezusie, a które niezbędne jest do osiągnięcia żywota wiecznego?

Ach wiem, mój Boże, że konieczne jest takie poznanie, które podtrzymuje coraz to lepiej i wzmacnia żywą wiarę, które rozpala zawsze miłość i które pobudza do pełnienia wszelkich dzieł miłości...
... względem Ciebie, mój Boże, i względem bliźniego.
Człowiek obdarzony jest wolną wolą, by korzystał z niej dla doskonalenia samego siebie jako obrazu Bożego.
Człowiek powinien doskonalić siebie jako obraz Boga, aby do Boga stać się podobnym w chwale.
Boże mój, nigdy nie żyłem zgodnie z celem, dla którego zostałem powołany do bytu.
Nie starałem się nigdy o to, tak jak bym był powinien, by zbawiać dusze odkupione Najdroższą Krwią Jezusa Chrystusa.
Boże mój, miłosierdzia!

Jezu mój, miłosierdzia!
Panie Jezu, niech się dzieje Twoja wola według nieskończonego miłosierdzia Twego, przez zasługi Twoje i Twej Najświętszej Rodzicielki oraz wszystkich Aniołów i Świętych!

O Boże mój, wieczyste me Szczęście!
Niech nieskończona chwała Twoja będzie Twoim niezmiernym, bezgranicznym, wieczystym i niepojętym wielbieniem i wywyższeniem, a dla mnie – niezmiernym, bezgranicznym, wieczystym i niepojętym upokorzeniem i zawstydzeniem. A dla wielbienia bez granic najświętszego Imienia Twego wola Twa w rzeczach przykrych niech będzie przeciw mnie, z miłością Twoją!
Bóg mój i wszystko!