Strona główna arrow Rok 2004 arrow Nr 27 (2/2004) arrow Modlimy się za misje
Modlimy się za misje Drukuj Poleć znajomemu

LITANIA MISYJNA

Chryste, tyś władcą Wszechświata,
Chryste, Tyś Panem wszelkiego życia,
Chryste, Tyś Panem wszystkich ludzi,
Chryste, Tyś Panem czasów wszelkich,
Chryste, Tyś Królem pokoju!
Chryste Królu, Twój Cię błaga lud!
Chryste, Tyś Afryki Królem,
Chryste, Tyś Panem Azji całej,
Chryste, Ameryki Władco,
Chryste, Tyś wysp wszystkich Panem,
Chryste, Tyś Władcą Europy! ...

...Chryste Królu, Twój Cię błaga lud!
Chryste, Tyś światło ludzkości,
prowadź ją do samej prawdy,
ucz ją w prawdziwej żyć wierze,
w Tobie niech swą ufność składa,
natchnij ją piękną miłością!
Chryste Królu, Twój Cię błaga lud!
Zsyłaj nam świętych kapłanów,
daj, niech na świat idą cały,
pomoc im ślij w licznych rzeszach
braci, sióstr i lekarzy,
Ty im bądź mocą i życiem!
Chryste Królu, Twój Cię błaga lud!
Daj nam za Twym iść wezwaniem,
daj niech w nas trwa miłość święta,
do Twej nas poślij winnicy,
Rozpal nas Twym duchem prawdy,
Daj Twe Królestwo budować!
Chryste Królu, Twój Cię błaga lud!
Chryste, Tyś Głową Kościoła,
Kościół więc racz święty chronić,
łaską strzeż Ojca Świętego,
jedność nam ześlij we wierze.
Chryste, bądź wszystkim we wszystkich!
Chryste Królu, Twój Cię błaga lud!

Wszechmogący, Wieczny Boże!
To Ty powiedziałeś: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.
Proście Pana Żniwa, aby posłał robotników na żniwo swoje”.
To Ty poprzez swoich kapłanów chcesz, aby Twoje Imię wymawiały każde usta.
To Ty dajesz moc tym wszystkim, których powołałeś do spełnienia tego trudnego,
ale jakże pięknego zadania, jakim są misje.
Uczyń nas, Panie, narzędziami w Twych rękach dla zbawienia Twego Kościoła tu – na ziemi.
Niech Imię Twoje, głoszone przez misjonarzy i świeckich, odbija się szerokim echem w świecie,
w którym jest wiele zła.
Niech łaska Twa wspiera nas w wypełnianiu powierzonego nam przez Ciebie zadania, a moc Ducha Świętego niechaj zawładnie naszymi sercami. Amen.

Dałeś im, Panie, na drogę krzyż, nakazując w sercach: „Idźcie i nauczajcie”.
Trudnymi drogami w świat wiedziesz, Panie...
Serce słyszy Twój głos: „szukajcie, a znajdziecie”.
Nie ma spraw trudnych, mało ważnych.
Każda, dotycząca ludzi jest sprawą najważniejszą,
bo z małych problemów tworzy się rzeczy wielkie.
Niech odnajdą człowieka ból i zagubienie,
aby był jeden Pasterz i jedna owczarnia.
Jesteś, Panie, światłem, co drogę wskazuje.
Niech ręce misjonarzy, wyciągnięte do każdego,
niosą pomoc w każdej sytuacji, niech głos ich nie będzie głosem wołającego na puszczy.
Twego głosu, Panie, powinno się słuchać sercem,
bo tylko serce może dotrzeć do serca.
Wspomagaj ich, Panie, niech zasiane ziarno wyda plon stokrotny. Amen.

Matko Najświętsza, Królowo Polski!
Bądź Królową Europy, bądź Hetmanką Afryki i Australii oraz Panią obu Ameryk.
Matko najlepsza!
Ty zaznałaś tułaczki do Betlejem. Dopomóż wszystkim misjonarzom
dojechać szczęśliwie do misyjnych placówek.
Matko miłosierna!
Ty zaznałaś biedy i upokorzeń. Spraw, aby nie zabrakło hojnych dłoni,
rozdających ofiary dla biednych i głodujących braci i sióstr naszych.
Matko współczująca!
Ty płakałaś na drodze Krzyżowej Syna swego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Spraw, aby nie zabrakło ludzi chętnych do ocierania łez
współbraciom we wszelkim bólu i cierpieniu.
Matko apostołów!
Ty byłaś apostołką w Palestynie. Spraw, aby zawsze starczyło apostołów
wśród osób duchownych i świeckich do głoszenia Dobrej Nowiny
wśród ludów, co jeszcze jej nie poznały.
Matko cierpliwości!
Daj misjonarzom i misjonarkom hart ducha i wytrwałość w trudnej,
pełnej niebezpieczeństw pracy.
Matko zbłąkanych!
Doprowadź, za przyczyną kapłanów, braci i sióstr zakonnych,
pracujących na misjach, wszystkich swoich synów i córki do Ojca w niebie.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Teksty za „Animator” i „Głoście Ewangelię”