Strona główna arrow Rok 2011 arrow Nr 55 (2/2011) arrow Żyć wiarą znaczy włączyć się w egzystencję Chrystusa
Żyć wiarą znaczy włączyć się w egzystencję Chrystusa Drukuj Poleć znajomemu
W Jezusie możemy odkryć naszą prawdziwą naturę i nadać wartość naszej ludzkiej godności. Głosić Chrystusa tak, aby obraz Boga na nowo znalazł się w centrum życia każdego człowieka – oto ostateczny cel „nowej ewangelizacji”.

Wy, w sposób szczególny powołani na mocy waszego charyzmatu do ożywiania wiary i do rozbudzania miłości w każdym środowisku, nie możecie tracić z oczu opcji preferencyjnej na rzecz „obrazu Boga”, który musi zostać odkryty w każdym bracie i w każdej siostrze.

Rozpoznawajcie w każdym z nich oblicze Chrystusa, nadając wartość każdemu ludzkiemu istnieniu, niezależnie od Jego stanu i warunków życiowych. Tak właśnie postępował św. Wincenty Pallotti, który troszczył się jedynie o wewnętrzną odnowę ludzi i o ich uświęcenie.
Chcąc naśladować jego apostolską gorliwość, sami musicie przede wszystkim dążyć do świętości. Tylko w ten sposób będziecie mogli zachęcać do wchodzenia na tę drogę innych, mając na uwadze powszechne wezwanie do świętości, dobitnie przypomniane przez Sobór Watykański II. Ta świadomość jest wam potrzebna, abyście mogli wnieść swój wkład w dzieło nowej ewangelizacji.

Wy, Księża i Bracia Pallotyni, jesteście jak pień wielkiego drzewa, które poprzez uczestnictwo świeckich w urzeczywistnianiu pierwotnej intuicji charyzmatycznej swymi gałęziami sięga do różnych środowisk społecznych, aby je ożywiać autentycznym duchem ewangelicznym.
Aby wypełnić tę misję, musicie...
...mocno trwać w Chrystusie, którego św. Wincenty Pallotti kochał i któremu służył z heroiczną wiernością. Tylko wówczas wasze wspólnoty będą „żywotnymi ośrodkami pallotyńskich dążeń i poczynań”.

Ta wierność duchowi początków wymaga od was ustawicznej formacji i będącego udziałem wszystkich zapału misyjnego. Tylko osoby całkowicie oddane poszukiwaniu „wysokiej miary” życia chrześcijańskiego mogą wypełnić zadania duszpasterskie o wielkiej skuteczności apostolskiej.

A wszystko to musi być oparte na gorliwej modlitwie i nieustannym życiu sakramentalnym skupionym wokół Eucharystii. Duchowość i apostolstwo, formacja i posłannictwo to dwie strony tej jedynej doskonałości ewangelicznej, która przejawiła się w sposób wzorowy w życiu św. Wincentego Pallottiego.

Jan Paweł II

Cyt. z książki "Orędzia, homilie, przemówienia do Rodziny Pallotyńskiej

Zdj. ze zbioru ISVP Roma