Strona główna
Miesiąc Maryi w Brazylii Drukuj Poleć znajomemu

Maj to miesiąc, w którym szczególnie często nasze myśli kierujemy ku Maryi. Nabożeństwa maryjne przyciągają rzesze wiernych, chcących oddać cześć tej, która przyniosła nam Zbawiciela, która jest Matką wszystkich ludzi.

W Polsce kościoły, kaplice, przydrożne krzyże są miejscem wspólnego odmawiania litanii, aby poprzez powtarzanie tytułów Matki Bożej kontemplować wielkie zasługi, jakie wniosła Ona w historię zbawienia.

Także w Brazylii maj jest czasem szczególnego nabożeństwa do Matki Bożej, tylko że tu tajemnice życia Maryi i Jezusa rozważa się głównie poprzez tajemnice różańca świętego. W wielu miejscach wierni gromadzą się, aby w ten sposób po raz kolejny rozważać wielkie wydarzenia, które przyniosły zbawienie światu.

W naszych parafiach staramy się ukazać obecność Maryi jako pośredniczki wszelkich łask, która zna nasze kłopoty, trudności i która zawsze...

...przychodzi z pomocą tym, którzy z ufnością i wiarą proszą ją o wspomożenie. W parafii Św. Elżbiety Królowej Portugalii ks. Jarosław Kaczmarek SAC, wzorem ubiegłych lat, zorganizował nabożeństwa różańcowe na ulicach parafii. Pięć razy wspólnie z parafianami odmawiamy różaniec, kontemplując tajemnice światła. Żeby pomóc w pełni poznać tajemnice, które są rozważane, młodzież przygotowała przedstawienia teatralne oddające głębię rozważanych tajemnic. Inna grupa młodzieży, uznając, że dobrze nie tylko modlić się na różańcu, ale też poznać trud zrobienia różańca, własnoręcznie przygotowała różańce nie tylko dla siebie, ale i dla swoich bliskich. Różance te zostały pobłogosławione podczas nabożeństwa prowadzonego przez ks. Artura Karbowego SAC.

W zielonej Amazonii ks. Stanisław Krajewski SAC przez cały maj przygotowuje parafian do zawierzenia, które nastąpi w ostatnią niedzielę maja, wraz z uroczystą koronacją figury Matki Bożej Chwalebnej. Kopia figurki Matki Bożej Chwalebnej, od której przyjęła nazwę dzielnica Manaus oraz parafia, w której ks. Stanisław pracuje, nawiedza rodziny. W ten sposób mają one możliwość każdego dnia przedstawić Matce Bożej swoje życie.

Ks. Jan Baraniecki SAC w parafii Świętego Rocha w Rio de Janeiro ukazuje parafianom piękno litanii do Matki Bożej, po każdej Mszy świętej wieczornej wspólnie wysławiając Pannę Maryję znaną pod prze-różnymi tytułami.

W Wyższym Pallotyńskim Seminarium Duchownym w Rio de Janeiro klerycy, wraz z księdzem rektorem Jarosławem Chmieleckim SAC, w sposób szczególny przygotowują się do święta Królowej Apostołów. Każdego dnia w jednym z pokoi kleryckich modlą się przed obrazem Maryi w ołtarzyku zrobionym specjalne na tę okazję.


Ks. Artur Karbowy SAC, misjonarz w Brazylii
Zdjęcia ks. Artura