Strona główna
Adoracja Najświętszego Sakramentu Drukuj Poleć znajomemu

Przeżywamy Rok Eucharystii, który przypomina nam tajemnicę Bożej obecności pośród nas. Jezus obiecał nam wszystkim, że będzie z nami aż do skończenia świata i trwa z nami.

Kiedy bowiem uczestniczymy we Mszy św.On staje się obecny wśród nas, karmi nas swoim Słowem, zaprasza nas do przyjmowania swego Ciała abyśmy mogli trwać w Nim, a On z nami.

Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że obecność Jezusa wśród nas nie kończy się z chwilą zakończenia Mszy św. - Jego obecność trwa nadal w tabernakulum. Jezus jest bardzo blisko, jest w każdym kościele, do którego możemy pójść, klęknąć lub usiąść w ciszy i trwać w Jego obecności. Ciesząc się tym wielkim darem Boga obecnego wśród nas i z nami i dziękując Mu za niego, możemy wypraszać tę samą łaskę dla naszych braci i sióstr na wszystkich kontynentach, którzy tej łaski są jeszcze pozbawieni, bo albo jeszcze nie wierzą w Chrystusa, albo ze względu na brak kapłanów, brak kościołów...

...Eucharystia jest pośród nich sprawowana bardzo rzadko. Z wdzięcznym sercem trwajmy więc adorując naszego Pana.

Chrystus zachęca nas: Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało Moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew Moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki (J 6,54 – 58).

Ty wiesz Panie, kim jesteśmy – słabymi ludźmi, nie aniołami czy mocarzami, dlatego z miłosierdziem pochylasz się nad nami. Tak jak nasze ciało potrzebuje pokarmu, aby miało siły do życia i pracy, tak i nasze życie duchowe, życie wiary potrzebuje pokarmu i umocnienia. Tym pokarmem jest Eucharystia. W niej to Twoje Miłosierdzie przenika do naszego życia, oczyszcza nas z naszych grzechów, oświeca jak światło i wskazuje nam drogę, a także ofiarowuje się za nas i umacnia nas na życie doczesne i wieczne. Dzięki Ci, Panie, za ten wspaniały dar twego Miłosierdzia, sakrament Eucharystii, za Twoją obecność pośród nas pielgrzymujących po drogach tej ziemi do nieba, gdzie obiecałeś nam mieszkanie. Spraw, Panie aby wszyscy ludzie mogli ten dar Twego Miłosierdzia otrzymać.

W czwartym dniu nowenny do Miłosierdzia Bożego Jezus powiedział do św. s. Faustyny: Dziś sprowadź Mi pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają. I o nich myślałem w swej gorzkiej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje, zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego (Dz.1216).

Bóg Ojciec okazał nam swe Miłosierdzie, kiedy zesłał nam swego Syna, który stał się Człowiekiem, cierpiał i umarł ofiarowując siebie swemu Ojcu jako przebłaganie za grzechy całego świata. Sam Jezus, zachęca nas, byśmy prosili Ojca o Jego miłosierdzie ofiarowując Mu Jego Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo, abyśmy wołali do Ojca Niebieskiego: Dla Jego bolesnej Męki, miej Miłosierdzie dla nas i świata całego. Trwając przed Jezusem Eucharystycznym wołajmy o Boże Miłosierdzie słowami KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

Na początku różańca:
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach różańca:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach:
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie:
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem (3 razy)

Módlmy się ze św. s. Faustyną:
Jezu najlitościwszy, który jesteś światłością świata całego, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze pogan, które Cię jeszcze nie znają; niechaj promienie Twej łaski oświecą ich, aby i oni, wraz z nami, wysławiali przedziwne miłosierdzie Twoje i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego.
Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze pogan i tych, co Cię jeszcze nie znają, a są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Pociągnij je do światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować. Spraw, aby i one wysławiały hojność miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Amen. (Dz.1217)

Panie Jezu Chryste, Ty jesteś Królem całego świata, nadzieją i oczekiwaniem wszystkich narodów. Wszystkich ludzi odkupiłeś Twoją drogocenną krwią. Spójrz łaskawie na wszystkie narody, które rozrzucone są po szerokim świecie i daj im poznanie Twojej prawdy! Pomnij, o Panie, na gorzkie cierpienia, które musiałeś znosić, kiedy Cię zdradzono, na Twoje nieludzkie cierpienia podczas krzyżowej drogi i zmiłuj się nad duszami, które Cię jeszcze nie znają!

Patrz, Panie, tylko część ludzkości przyjęła Twoje imię. Tylko część pełna wiary modli się do Ciebie. Tysiące i miliony na wschodzie i zachodzie, na północy i południu, w każdym dniu przechodzi z tego życia do wieczności. Biednym, którzy Cię nie znają, nie policz ich grzechów, ale okaż światu jak najszybciej Twoje miłosierdzie! Pozwól, aby wszyscy ludzie Ciebie poznali, w Ciebie uwierzyli, Tobie służyli! Ty jesteś naszym życiem i zbawieniem, naszym zmartwychwstaniem. Razem z Ojcem i Duchem Świętym jedyny Bóg w wieczności. Amen.

Ks. Jan Rykała SAC