Pomagamy misjom Drukuj Poleć znajomemu
 „Być misjonarzami znaczy pochylić się jak dobry Samarytanin nad potrzebami wszystkich, zwłaszcza najuboższych i najbardziej potrzebujących, ponieważ kto kocha sercem Chrystusa, nie zabiega o własną korzyść, ale jedynie o chwałę Ojca i dobro bliźniego”. Benedykt XVI

Pomagamy misjom przez:

- modlitwę w intencji misjonarzy oraz powołań misyjnych 

- patronat duchowy i materialny nad jednym z misjonarzy 

-  modlitwę w intencji tych, którzy nie słyszeli jeszcze o Bogu lub o nim zapomnieli 

- ofiarę życiowych trudów i cierpień w intencji misji 

- udział w Żywej Koronce Misyjnej 
 
- świadectwo ... ...życia chrześcijańskiego  ofiarę materialną składaną na cele misyjne 

- ofiary składane na Msze św. i Msze św. wieczyste 
 
- pomoc materialną w wykształceniu kleryków w krajach misyjnych 

-  prenumeratę „Horyzontów Misyjnych”, z których można się dowiedzieć
o radościach i troskach pracy misjonarzy oraz o życiu ludzi, wśród których pracują 

-  dar swego życia w powołaniu kapłana, brata, siostry zakonnej

„Nie ma nic ozięblejszego od chrześcijanina, który nie troszczy się o zbawienie innych (...). Nie mów: nie mogę im pomóc, bo jeżeli jesteś prawdziwym chrześcijaninem, jest rzeczą niemożliwą, byś nie mógł tego uczynić. Właściwości rzeczy naturalnych nie można się wyprzeć, a do natury chrześcijanina należy postępowanie w taki sposób (...). Łatwiej może nie świecić i nie ogrzewać słońce aniżeli chrześcijanin nie nieść światła; łatwiej światło może być ciemnością. Nie mów, że jest to niemożliwe; niemożliwe jest coś przeciwnego (...). Jeżeli dobrze uporządkujemy swoje postępowanie, wszystko inne będzie tego naturalną konsekwencją. Nie może się ukryć światło chrześcijan, nie można ukrywać pochodni, która tak jasno świeci”.
św. Jan Chryzostom