Strona główna arrow Rok 2009 arrow Nr 46 (1/2009) arrow Modlimy się za misje
Modlimy się za misje Drukuj Poleć znajomemu
Modlitwy na okres Bożego Narodzenia

Modlitwa przy żłóbku
W blasku i cieniu betlejemskiego żłóbka,w miejscu i czasie,
w którym Bóg przychodzi, by karmić nas nadzieją, módlmy się:

Za tych, którzy w mroku szukają Boga,
aby Go znaleźli.

Za tych, którym wydaje się, że wszystko o Bogu wiedzą,
aby zaczęli Go szukać.

Za tych, którzy drżą z obawy przed przyszłością,
aby serca ich wypełniła nadzieja.

Za tych, którym się życie nie udało,
aby szansa powodzenia została im dana.

Za tych, którzy wątpią, ...
 

... aby się nie załamali.

Za tych, którzy błądzą,
aby odnaleźli drogę do Domu Ojca.

Za osamotnionych,
aby spotkali życzliwego człowieka.

Za tych, którzy są spragnieni dobra,
aby byli nasyceni.

Za posiadających wszystko,
aby zrozumieli, jak boli głód.

Za tych, którym się powiodło,
aby wyzbyli się pychy.

Za możnych tego świata,
aby wiedzieli, że mogą się mylić.

Za tych wszystkich, którzy żyją na ziemi,
zawieszeni między nadzieją a lękiem.

Za nas samych,
szukających światła betlejemskiej gwiazdy.

Niech serca nasze wypełnią się nadzieją,
a ludy, które żyją w mrokach nocy,
niech ujrzą światłość wielką.

Chwała na wysokości Bogu
Chwała na wysokości Bogu:
chwała Ojcu, który jest Początkiem,
chwała Synowi, który przychodzi na ten świat,
chwała Duchowi, który przynosi wolność.

Chwała na wysokości Bogu,
a na ziemi pokój:
grzesznicy – otrzymają łaskę,
głodni – będą nasyceni,
ubodzy – usłyszą Dobrą Nowinę,
dzieciom – przywrócony będzie uśmiech,
misjonarze – zobaczą owoc swojego trudu,
człowiek człowiekowi – będzie bratem.

Chwała na wysokości Bogu,
na ziemi pokój,
a między ludźmi miłość,
która zwycięża śmierć,
ociera każdą łzę,
niesie równość i pojednanie,
czyni wszystko nowym. 


Adoracja Krzyża
PRZEMIENIĆ CIERPIENIE W ODKUPIEŃCZĄ MIŁOŚĆ CHRYSTUSA

Pieśń: Wisi na krzyżu Pan, Stwórca Nieba
Wisi na krzyżu Pan i nasz Bóg. Niezwykła tajemnica Wielkiego Piątku, która wprawia w osłupienie i każe zamilknąć nawet teologom.
Przed krzyżem Chrystusa upadamy dziś na kolana. Na kolanach idziemy, aby z wdzięcznością całować rany ukrzyżowanego Zbawiciela świata. Wierzymy bowiem mocno, że On przyszedł, aby życie swoje dać na okup za wielu (por. Mk 10, 45), że obarczył się naszym cierpieniem, dźwigał nasze słabości, przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy, a w Jego ranach jest nasze zbawienie (por. Iz 53, 4-5).

Pieśń: Zawitaj, Ukrzyżowany
Czy wolno pytać, dlaczego Bóg został ukrzyżowany? W ten Wielki Piątek ludzie obserwujący to wydarzenie spodziewali się cudu zstąpienia z krzyża! Mówili, że wtedy uwierzyliby… „Jeśli jesteś Synem Bożym, zstąp z krzyża!” (Mt 27, 40). Nie zstąpił. Nie uwierzyli. Potrząsali drwiąco głowami i twierdzili, że bluźnierca słusznie cierpi.
Z pozycji obserwatora łatwo mówić, a nawet filozofować na temat czyjegoś cierpienia, zwłaszcza gdy jest się zdrowym, sytym, dobrze ubranym, kochanym w rodzinie, szanowanym w społeczeństwie… Ale gdy przyjdzie cierpienie własne, które jak ciężki krzyż powala i miażdży człowieka, wtedy niewiele ma się do powiedzenia.
Wtedy wydaje się, że nawet Bóg milczy. Czy jednak naprawdę milczy? Nie, On jest z nami. „Bóg z nami idzie ze swoim krzyżem na Golgotę. W lesie ludzkich krzyży jest ten wyjątkowy krzyż Chrystusa, który Bóg przygotował dla swojego Syna: odpowiedź i pieczęć Jego miłości.

Pieśń: Krzyżu święty nade wszystko
„Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił!” (Mt 27, 46) – modlił się Chrystus w godzinie największej udręki przed śmiercią na krzyżu. Ta modlitwa unosi się wciąż jak echo skargi milionów udręczonych męczenników również w naszym stuleciu. Wierzymy, że Bóg ich przyjął z ojcowską miłością.

Pieśń: W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie
Cierpią i giną narody na wszystkich kontynentach. Prześladowani są katolicy w wielu krajach islamskich, w Chinach, w Wietnamie. Przez swoją Golgotę przechodzą katolicy w Indiach. W Demokratycznej Republice Konga trwa kolejna wojna. Umierają z głodu dzieci w Sudanie. Mordowane są osoby duchowne.
Kościół, rozważając w Wielki Piątek tajemnicę śmierci krzyżowej Zbawiciela świata, modli się o pokój i pojednanie między narodami. Dlatego, patrząc z wiarą na krzyż Chrystusa, w imieniu tych udręczonych narodów wołajmy:
Śpiew: Któryś za nas cierpiał rany

Misjonarze polscy powrócili do Rwandy, gdzie po strasznej wojnie domowej spustoszenie moralne jest większe niż ruiny i zgliszcza kościołów. Gdzie nieustannie wybuchają konflikty zbrojne. Trwają i aktywnie pomagają ludziom w Republice Demokratycznego Konga mimo nieustannego zagrożenia życia. W dzisiejszy Wielki Piątek módlmy się zatem wraz z chrześcijanami w Rwandzie o odkupienie grzechu ludobójstwa w tym kraju, o pojednanie i miłosierdzie. Módlmy się o zaprzestanie wojen oraz prześladowań i mordów religijnych.
Śpiew: Któryś za nas cierpiał rany

Misjonarz z krzyżem misyjnym staje bezsilny wobec niedożywienia, głodu, chorób, wyzysku i wielu innych cierpień ludzi, do których został posłany. W dzisiejszy Wielki Piątek módlmy się za uchodźców, ludzi wypędzonych, ludzi udręczonych głodem i chorobami w krajach misyjnych, aby Chrystus – chociaż Go nie znają – raczył przyjąć i uczynić swoją również ich ofiarę.
Śpiew: Któryś za nas cierpiał rany

Teksty za: Liturgiczne Vademecum Misyjne, Papieskie Dzieła Misyjne, Warszawa 2001
Rys. Anna Mieleszko