Strona główna arrow Rok 2008 arrow Nr 45 (4/2008) arrow Powołanie w Bożej Rodzinie
Powołanie w Bożej Rodzinie Drukuj Poleć znajomemu

Od 25 lat sierpień w Brazylii obchodzony jest jako miesiąc powołaniowy. Oczywiście praca nad każdym powołaniem powinna być prowadzona każdego dnia, jednak właśnie w tym miesiącu na nie jest położony szczególny akcent.

Tegoroczne hasło sierpnia: „Rodzina Boża: wszyscy jesteśmy wezwani do życia i misji” ma przypomnieć, że wszyscy tworzymy jedną rodzinę Dzieci Bożych i każdy z jej członków jest wezwany, aby swoim życiem zbliżać się do Boga Ojca poprzez osobistą z nim więź i posłuszeństwo Słowu Bożemu.
W tym miesiącu Kościół w Brazylii zaprasza wszystkich, aby modlili się, zastanowili nad własnym życiem rodzinnym i potraktowali serio swoje zaangażowanie w życie rodzinne, wspólnotowe, społeczne.
Dla lepszego zastanowienia się nad różnorodnością powołania do każdego tygodnia został przyporządkowany określony temat.

W pierwszym tygodniu szczególny nacisk położony jest na powołanie do życia kapłańskiego.
4 sierpnia obchodzone jest wspomnienie św. Jana Marii Vianey’a – proboszcza z Ars, patrona proboszczów. Jest on centralną postacią tygodnia, podczas którego wskazuje się na specyfikę powołania kapłańskiego i jego oddanie na rzecz służby dla wspólnoty, do której kapłan został posłany.

W drugą niedzielę sierpnia w Brazylii obchodzi się Dzień Ojca – wtedy...

...rozpoczyna się Tydzień Rodziny, powołania do życia rodzinnego. Powołania, które każdy z nas ma i wypełnia na różny sposób.
Rodzina, kościół domowy, jest miejscem, gdzie powinna nastąpić inicjacja chrześcijańska, nauka pierwszych modlitw, poznanie Pana Boga. Rodzina wpływa na rozwój wartości etycznych, moralnych w życiu każdego człowieka.

W ostatnich czasach rodzina narażona jest na różne ataki mające na celu osłabienie jej pozycji. Coraz częściej mówi się o rozwodzie jako czymś normalnym, o wspólnym życiu na próbę. Rola rodziców coraz częściej zastępowana jest przez przedszkole, szkołę...
Rodzina jest wezwana przez Boga, aby ukazać żywą miłość. Sakramentalne małżeństwo jest zaproszeniem Boga Stwórcy do wspólnego przeżywania radości i smutków dnia codziennego.

Trzeci tydzień sierpnia, w którym zwykle przeżywamy święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, obchodzony jest pod znakiem refleksji nad powołaniem do życia zakonnego. Jest to szczególny sposób naśladowania Jezusa Chrystusa – oddanie Mu całkowicie swojego życie poprzez służbę drugiemu człowiekowi oraz śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
Życie konsekrowane jest wezwaniem do specjalnej łączności z Kościołem oraz społeczeństwem.

Ostatni tydzień to refleksja nad powołaniem osoby świeckiej w służbie Kościołowi – w sposób szczególny uwypukla się wtedy powołanie katechety. Poprzez chrzest każdy jest powołany do bycia nie tylko dzieckiem Bożym, ale i uczniem, misjonarzem głoszącym Królestwo Niebieskie w swoim środowisku. Każdy jest do tego wezwany, ale nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, dlatego dajemy za przykład katechetów, którzy w swoim wolnym czasie, dobrowolnie i społecznie oddają się nauczaniu prawd Bożych wśród bliźnich.

Tydzień ten poświęcony jest nie tylko katechistom, ale wszystkim osobom świeckim, oddającym się pracy duszpasterskiej w Kościele. Każdy ochrzczony ma być nie tylko uczniem i misjonarzem Jezusa Chrystusa, ale świętym uczniem i misjonarzem, a do tego właśnie potrzeba odkryć swoje powołanie: powołanie do świętości w służbie Bogu, Kościołowi i bliźniemu.

W ciągu całego miesiąca widać szczególne zaangażowanie parafialnych grup zwanych Dziełem Powołań Kapłańskich. Grupy te w ciągu całego roku pracują w swoim środowisku na rzecz ukazania wartości i niepowtarzalności powołania, poprzez trzy główne linie pracy: duchową, moralną i materialną.

W aspekcie duchowości grupy te modlą się i wzywają innych do modlitwy o powołania – nie tylko kapłańskie, ale o odnalezienie i wypełnienie przez każdego człowieka swojego powołania w życiu. Starają się obudzić we wspólnocie parafialnej świadomość odpowiedzialności za powołanie swoje i bliźniego.

W aspekcie moralnym towarzyszą konkretnej osobie, pomagają znaleźć właściwą odpowiedź na pytania: Jakie jest moje powołanie? Co mam robić w życiu? Czego Bóg ode mnie oczekuje?

W aspekcie materialnym starają się zbierać środki materialne potrzebne na formację nowych powołań kapłańskich i zakonnych, wspierają seminaria duchowne.

Jedną z głównych form aktywności grupy Dzieł Powołań Kapłańskich jest aktywne uczestnictwo we Mszy Świętej oraz przykładne życie rodzinne.

Po 25 latach obchodzenia miesiąca powołaniowego w Brazylii można stwierdzić, że cel został osiągnięty. Praca nad świadomością powołania przyniosła skutek i wiele seminariów w różnych regionach Brazylii ma dużo powołań.

Obecnie zauważa się potrzebę dania kroku naprzód: świadomość troski o powołanie musi być realizowana każdego dnia przez wszystkie miesiące roku. Trzeba wytworzyć kulturę powołaniową, czyli w całym procesje ewangelizacyjnym trzeba zadbać o kształtowanie chrześcijańskiej odpowiedzialności, aby nie brakło osób troszczących się o wspólnoty religijne i społeczeństwo.

Mówiąc o powołaniach, Kościół w Brazylii ma na uwadze nie tylko powołania do stanu kapłańskiego i zakonnego, ale również powołania odpowiedzialnych ewangelizatorów – świeckich chrześcijan, świadomie podejmujących pracę na rzecz rozwoju Królestwa Bożego w swoim środowisku.

Tekst i zdjęcia ks. Artur Karbowy SAC