Strona główna
Informacje z Kościoła i świata Drukuj Poleć znajomemu
Pallotyn Sekretarzem Pomocniczym Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów oraz Prezydentem Papieskich Dzieł Misyjnych
22 stycznia 2005 r. papież Jan Paweł II mianował ks. Henryka Hosera SAC, Sekretarzem Pomocniczym Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Prezydentem Papieskich Dzieł Misyjnych, oraz wyniósł go do rangi arcybiskupa, nadając siedzibę tytularną Tepelte.

Nowy Sekretarz urodził się 27 listopada 1942 r. w Warszawie. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Pruszkowie, potem do szkół w Warszawie. Studiował na Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie w 1966 r. otrzymał dyplom z medycyny. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę na Akademii Medycznej jako asystent. W 1969 r. wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (SAC) św. Wincentego Pallottiego, gdzie 8 września 1970 r. złożył śluby czasowe. Od 1970 do 1974 r. studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie.

16 czerwca 1974 r. został wyświęcony na kapłana. W latach 1974-1975 rozpoczął studia z języka francuskiego i medycyny tropikalnej w Paryżu, przygotowując się... ...w ten sposób do pracy misyjnej w Rwandzie. Od 1975 do 1995 jako misjonarz w Rwandzie sprawował następujące urzędy: wikariusza parafialnego, proboszcza, kapłana, odpowiedzialnego za animację Apostolatu Rodziny, za formację świeckich i za wspieranie apostolatu prasy.

W 1978 r. założył w Kigali Centrum Medyczne i Pomocy Społecznej, kierując nim przez 17 lat, oraz Centrum Duszpasterstwa Rodzin (Action Familiale). Przez kilka lat piastował urząd Sekretarza Komisji Episkopatu ds. Zdrowia i Komisji Episkopatu ds. Rodziny. Ponadto był przewodniczącym Związku Ośrodków Medycznych w Kigali (BUFMAR), kierownikiem Obserwatorium – AIDS oraz programu opieki psychologiczno-medycznej i społecznej nad chorymi na AIDS.

Podczas swojej pracy misyjnej przez 10 lat pełnił funkcję przełożonego regionalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) i przewodniczącego Konferencji Przełożonych Zakonów oraz Przełożonych Stowarzyszeń Życia Apostolskiego (COSUMA) w Rwandzie. W r. 1994 wziął udział w Synodzie Afryki jako ekspert ds. Rodziny i Rozwoju. Właśnie w 1994 r., w czasie nieobecności Nuncjusza Apostolskiego w Rwandzie, mianowany został Wizytatorem Apostolskim w tym kraju. Urząd ten sprawował dwa lata, do momentu mianowania nowego przedstawiciela Watykanu. W latach 1996-2003 był przełożonym regionalnym Księży Pallotynów i członkiem Rady Misyjnej Konferencji Przełożonych Zakonów we Francji. W tych latach wizytował z ramienia Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów różne kraje misyjne. Jest współzałożycielem „Federation Africaine de I’Action Familiale”, powstałej w 2001 r.
Od 2004 r. prowadził jako rektor Prokurę Misyjną Księży Pallotynów w Brukseli, gdzie pełnił tak-że funkcję duszpasterza Wspólnoty Europejskiej. 

Czuwanie misyjne
Czuwanie misyjne dla Współpracowników Misyjnych na Jasnej Górze odbędzie się 23 kwietnia.

Rozpoczęcie Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00. 

250 lat parafii Świętego Sebastiana w Itaipu
W roku2005 parafia p.w. świętego Sebastiana w Itaipu (archidiecezja Niteroi – Brazylia) obchodzi jubileusz 250 lat istnienia parafii.

Parafia ta od 1983 roku jest prowadzona przez polskich pallotynów z Regii Matki Bożej Miłosierdzia w Rio de Janeiro. Jak na brazylijskie warunki, to nader „poważny wiek”. Świętowano go uroczyście, z udziałem Dom Conrado Waltera SAC, pallotyńskiego biskupa, zaproszonego przez księdza proboszcza Jana Piotra Stawickiego SAC, aby podczas Mszy św., stanowiących przygotowanie do obchodów jubileuszu, wygłosić kazanie, ukazujące doniosłość tego jubileuszu dla wspólnoty lokalnej. Biskup objaśnił też parafianom możliwość uzyskania odpustów z okazji tego jubileuszu.

Główne uroczystości odbyły się 12 stycznia, gdyż według dokumentów 12 stycznia 1755 roku wizytator jezuicki Bento Lobo Gaviao utworzył parafię świętego Sebastiana w Itaipu. O godzinie 19.00 rozpoczęło się przedstawienie teatralne, ukazujące „śpiewająco” historię parafii. Następnie arcybiskup Niterói, Dom Alano Maria Pena OP, poświęcił pamiątkową tablicę i rozpoczął uroczystą Mszę św., w której koncelebransami byli księża prowincjałowie: Fadul José Elias SAC i Figheira Ademar SAC, ksiądz regionał Tadeusz Domański SAC, polscy proboszczowie: ks. Jan Sopicki SAC, ks. Zbigniew Lewandowski SAC, ks. Jan Piotr Stawicki SAC oraz wielu innych księży diecezjalnych i pallotyńskich, a wśród nich wikariusze parafii, księża Kazimierz Pac SAC i Jacek Wójcik SAC. Bezpośrednio po Eucharystii nastąpiła wspólnotowa kolacja, w której uczestniczyli wszyscy obecni na Mszy św.