Strona główna
Drodzy Czytelnicy Drukuj Poleć znajomemu

Człowiek został stworzony do szczęścia. Zatem nikogo nie powinny dziwić słowa wypowiedziane przez Jezusa na Górze Błogosławieństw – „Szczęśliwi jesteście” – którymi otwieramy ten numer naszego czasopisma.

W ciągu wieków Chrystusowe błogosławieństwa bywały przedmiotem zadumy, medytacji i niezliczonych komentarzy. Szokowały już w chwili, gdy zostały wypowiedziane i nadal szokują, ponieważ zderzają się w nich dwie wizje ludzkiej pomyślności i szczęścia. Z jednej strony wizja, jaką proponuje świat, budowany ludzkimi jedynie rękoma i ludzką siłą: z pomocą władzy, pieniądza i przemocy; z drugiej zaś wizja oparta na zaufaniu i otwarciu na Boga i Jego miłość, która godzi się na wyrzeczenie, ofiarę i krzyż.

Obraz społeczności, nakreślony przez Jezusa, wydaje się być utopią. Ale ktoś, kto poważnie potraktuje radosne orędzie Chrystusa i zechce naprawdę...

...stać się Jego uczniem, musi jednak przyjąć Jego propozycje i pracować nad ich realizacją.

Dlatego to piętnaście lat temu do Papui Nowej Gwinei, Korei Południowej i Białorusi udali się pierwsi pallotyńscy misjonarze, by spragnionym ludziom głosić radosną nowinę o zbawieniu. Dziś możemy oglądać już pierwsze owoce ich pracy w postaci wielu nawróconych i ochrzczonych ludzi (szczególnie w Papui i Korei), odnowionych i nowowybudowanych kościołów oraz miejscowych powołań (Białoruś).
Przesadą by było jednak sądzić, że dzieło ewangelizacji zostało definitywnie zakończone. Wprost przeciwnie. Do realizacji programu nakreślonego przez Jezusa na Górze Błogosławieństw pozostaje jeszcze daleka droga. Konieczne jest umocnienie na tej drodze – osobiste spotkanie z Chrystusem w Eucharystii. W oparciu o to właśnie spotkanie i mocą tego spotkania zostajemy posłani do siebie nawzajem i do otaczającego nas świata, by stawać się drugim Chrystusem, czyli by kochać w taki sposób, w jaki zostaliśmy przez Niego pokochani. Jezus obdarował nas Eucharystią jako szczególnym miejscem, w którym doświadczamy, że jesteśmy przez Boga kochani i w którym uczymy się Bożej miłości. Każda Msza Święta jest uobecnieniem faktu, że Chrystus do końca nas umiłował i że z miłości ku nam pozostaje z nami aż do skończenia świata. Każda komunia święta to duchowe przytulenie się do Niego, to umacnianie wiary i nadziei. Każda chwila adoracji to wielki pokój i niezmierne pocieszenie – nic nie mówić i odpoczywać. Zatrzymać czas, jak przed monstrancją...

Eucharystia to niezwykle wymowny znak, jakim posługuje się Bóg, aby nakłonić człowieka do nawrócenia i pokuty, aby doprowadzić nas do przyjaźni z Bogiem, do życia nadprzyrodzonego – „tego życia, które jako jedyne może zaspokoić najgłębsze pragnienia ludzkiego serca”, aby zrealizować w pełni obietnicę – błogosławieni. Stąd nasza propozycja adoracji.

W orędziu na ubiegłoroczną niedzielę misyjną Jan Paweł II pisał: „Czyż Kościół mógłby urzeczywistniać swoje powołanie bez umacniania stałej więzi z Eucharystią, bez posilania się tym pokarmem, który uświęca, bez szukania tego nieodzownego wsparcia dla swej działalności misyjnej? Do ewangelizowania świata potrzeba apostołów „doświadczonych” w sprawowaniu, adoracji i kontemplacji Eucharystii”. Dlatego modlitwą przed Najświętszym Sakramentem pragniemy otoczyć wszystkich misjonarzy pallotyńskich rozsianych po krańcach świata, dziękując Bogu za ich oddanie, odwagę i wytrwałość. W nurt tej modlitwy włączamy w sposób szczególny wieloletniego misjonarza w Rwandzie ks. Henryka Hosera SAC, który w uroczystość św. Wincentego Pallottiego, został podniesiony do godności arcybiskupa i mianowany sekretarzem pomocniczym Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów oraz przewodniczącym, Papieskich Dzieł Misyjnych.

Człowiek został stworzony do szczęścia. Radość obiecana przez błogosławieństwa jest radością samego Jezusa, którą można odnaleźć w darze z samego siebie dla innych.

Ks. Adam Golec SAC