Misjonarze piszą Drukuj Poleć znajomemu

„Teraz jest już nam fajnie” – mówiły dzieciaki, gdy do wybudowanej przez księdza proboszcza Andrzeja Witka SAC salki „Św. Wincentego Pallotiego”, dzięki sponsorom i ofiarodawcom, zostały kupione tablica, stoły, krzesła, gitara, telewizor i DVD.

Teraz młodzież, dzieci, panie z Kółek Żywego Różańca, nauczyciele (którzy spotykają się raz na trzy miesiące) mają odpowiednie miejsce i szerokie możliwości prowadzenia i animowania spotkań. Dzieci i młodzież co sobotę bawią się na dyskotece. Przychodzą na katechezę, lekcje języka polskiego, uczą się grać na gitarze. Co tydzień zbierają się tu także ministranci i schola. Od czasu od czasu są organizowane zabawy.

Z okazji święta św. Wincentego Pallotiego w naszej parafii Trójcy Świętej w Hermaniszskach odbyła się loteria fantowa, gdzie każdy mógł coś wygrać.
Dzięki ofiarodawcom, ludziom dobrego i otwartego serca oraz życzliwym księżom z parafii św. Maksymiliana w Częstochowie było bardzo dużo...

...różnych rzeczy do wygrania: zabawki, szampony i mydło, pasta do zębów, ołówki i kredki, zeszyty, czekolady i herbata. Fantów starczyło dla każdego.
Gra była pełna emocji i zaangażowania, było dużo krzyku i radości. Wszyscy byli zadowoleni i nikt nie poszedł do domu z pustymi rękami.

Jest to mały urywek z życia naszej parafii, jednak pisząc te słowa, chciałem z serca, w imieniu ks. proboszcza Andrzeja Witka SAC, wszystkich dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz swoim własnym – jednym słowem w imieniu całej parafii Trójcy Świętej w Hermaniszkach – podziękować parafii św. Maksymiliana w Częstochowie.
To dobro, które wyświadczyliście poprzez swoje ofiary i dary jest tworzywem, które buduje Królestwo Boże tu na ziemi. Jest to wyraz waszej miłości bliźniego, troski o potrzebujących i świadectwo waszego serca. W sposób szczególny pragnę podziękować za gościnne i ciepłe przyjęcie Księdzu Proboszczowi parafii św. Maksymiliana i Księżom Wikarym.

W swoim życiu rzadko spotykałem takich księży, którzy są prawdziwymi gospodarzami parafii, prawdziwymi proboszczami. Mimo że tylko przez jeden dzień miałem możliwość przebywać z księdzem proboszczem, to nawet przez ten krótki czas mogłem czegoś się od niego nauczyć i przyjąć jako wzór do naśladowania. Dziękuję. Dziękuję Paniom Katechetkom za ich trud.

Dziękujemy Wam wszystkim, Drodzy Bracia i Siostry z parafii św. Maksymiliana! Niech nasz Pan Jezus Chrystus wam szczodrze wynagradza!

Ks. Aleksander Stawiecki SAC, Białoruś