Strona główna arrow Rok 1997
Horyzonty Misyjne 1997
 • HM Nr 1 (1/1997) Październik-Grudzień

  „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28, 19-20).

  „Miłość chrześcijańska obejmuje wszystkich, bez względu na rasę, pochodzenie społeczne czy religię... jak bowiem Bóg umiłował nas miłością bezinteresowną, tak i wierni powinni z miłością troszczyć się oczłowieka, okazując mu taką samą miłość, z jaką Bóg szukał człowieka” (DM 12).

  Zatem do istoty Kościoła – jako wspólnoty wierzących w Chrystusa – należy jego misyjność. Kościół ma jasno wyznaczone przez Chrystusa zadanie: uobecniać, podtrzymywać i dopełniać misyjnego dzieła zbawienia. Bez „misyjności” Kościół traci rację bytu.
  W kontekście tego zadania, które Chrystus zlecił Kościołowi, lepiej rozumiemy...

  Czytaj więcej...