Strona główna arrow Rok 1997 arrow Nr 1 (1/1997)
HM Nr 1 (1/1997) Październik-Grudzień

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28, 19-20).

„Miłość chrześcijańska obejmuje wszystkich, bez względu na rasę, pochodzenie społeczne czy religię... jak bowiem Bóg umiłował nas miłością bezinteresowną, tak i wierni powinni z miłością troszczyć się oczłowieka, okazując mu taką samą miłość, z jaką Bóg szukał człowieka” (DM 12).

Zatem do istoty Kościoła – jako wspólnoty wierzących w Chrystusa – należy jego misyjność. Kościół ma jasno wyznaczone przez Chrystusa zadanie: uobecniać, podtrzymywać i dopełniać misyjnego dzieła zbawienia. Bez „misyjności” Kościół traci rację bytu.
W kontekście tego zadania, które Chrystus zlecił Kościołowi, lepiej rozumiemy...

Czytaj więcej...

Tytuł pozycji Autor Odsłony
Pallotyni w Polsce - historia JB 5700
Meksyk - z historii Kościoła katolickiego Jolanta Fidura 1754
Drodzy Czytelnicy i Przyjaciele Misji! Ks. Henryk Walczak SAC 2104
Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 1997 Jan Paweł II 1395
Św. Wincenty Pallotti i jego dzieło Jolanta Fidura 991
Pallotyni polscy w Brazylii Jolanta Fidura 1546
Czas przygotowania ks. Marian Wierzchowski SAC 1057