Strona główna
HM Nr 30 (1/2005) Styczeń-Marzec

Zmartwychwstanie Chrystusa to wielka tajemnica. Misterium. Jest wydarzeniem spoza czasu, które dokonało się w doczesności. Jest wydarzeniem niepowtarzalnym, które dokonało się po raz pierwszy i jako takie nigdy się nie powtórzy.

Zmartwychwstanie jest mocnym wezwaniem do apostolstwa: być światłem i nieść światło im. Zmartwychwstały Jezus chce, aby jego wierni dotarli do każdego zakątka ziemi. Niektórych powołuje na pustynię, daleko od trosk społeczności ludzkiej, by przypominali innym, o stnieniu Boga. Innym powierza urząd kapłański. Lecz większość z nas chce mieć w świecie przy zwykłych zajęciach. Z tego powodu do nas należy niesienie Chrystusa do wszystkich środowisk, w których pracuje człowiek: do fabryk, laboratoriów, na rolę, na ulice wielkich miast i górskie ścieżki.

Zobacz więcej...

Drodzy Czytelnicy ks. Adam Golec SAC
Kościół św. Józefa w Nazarecie ks. Piotr Nowicki SAC
Perspektywa Misji ks. Henryk Hoser SAC
Święty Wincenty Pallotti a Matka Boża s. M. Elżbieta Tkacz SAC
Papieskie Intencje Misyjne 2005 Redakcja
Bożonarodzeniowe przeżycia misjonarza br. Janusz Namyślak SAC
Boliwijska rodzina ks. Ginter Pedro Rychlikowski
Meksykańskie Mentiras ks. Bartłomiej Pałys SAC
Mexico: Pastoral Social ks. Zbigniew Zięba SAC
Przez sport z pomocą potrzebującym ks. Artur KArbowy SAC
Największa parafia na Syberii s. Blanka Sławińska SAC
Prezenty od Pana Boga ks. Piotr Kalinowski SAC
Postulat Sióstr Pallotynek w Rwandzie s. Anna Kot SAC
Jak Matka Boża dzielnicę odmieniła ks. Stanisław Krajewski SAC
Dzień Babci i Dziadka w Brazylii ks. Artur Karbowy SAC
Rozmowa z ks. Janem Pietrusem SAC Jolanta Fidura, ks. Jan Pietrus SAC
Moje krzyżowe rozterki ks. Tadeusz Beściak SAC
Misterium Męki Pańskiej i Droga Krzyżowa ks. Stanisław Krajewski SAC
List z Papui Nowej Gwinei ks. Krzysztof Morka SAC
List z Amazonii ks. Jan Sopicki SAC
Jezus Miłosierny z Polski ks. Zbigniew Zięba SAC
Misjonarz w potrzebie Redakcja