Strona główna
HM Nr 32 ( 3/2005) Lipiec-Wrzesień


Tu es Petrus – mówi Jezus do Piotra mając przed oczami potężną skałę w Cezarei Filipowej, która do dzisiaj tam stoi i oddziaływuje na ludzką wyobraźnię. Niedługo później, po swoim zmartwychwstaniu, Jezus niejako uzupełnia to stwierdzenie pytaniem: Czy mnie kochasz? i po usłyszeniu odpowiedzi, poleceniem: Paś baranki moje!

Kim był człowiek, któremu Zbawiciel powierzył misję prowadzenia Kościoła? Dlaczego Jezus skierował to pytanie właśnie do Piotra?

Postać niezwykła i zarazem bardzo zwyczajna. Prosty rybak, który nie lęka się natychmiast odpowiedzieć na wezwanie Jezusa Pójdź na Mną! Jest świadkiem najważniejszych cudów dokonanych przez Mistrza, deklaruje swą gotowość pójścia z Nim na śmierć, lecz w krytycznym momencie...

Czytaj więcej...

Tytuł pozycji Autor
Powstań Jan Paweł II
Drodzy Czytelnicy! ks. Adam Golec SAC
Kościół prymatu św. Piotra ks. Piotr Nowicki SAC
Adhortacja Vita Consecrata ks. Adam Golec SAC
Papieskie Intencje Misyjne 2005 PIM
Krzyż w życiu człowieka ks. Krzysztof Morka SAC
Miesiąc Maryi w Brazylii ks. Artur Karbowy SAC
Katechetki w jaskiniowej Bazylice ks. Bartłomiej Pałys SAC
Świadectwa młodzieży z Białorusi Siergiej Gołębiowski, Jan Wysocki
Jan Boży ks. Artur Karbowy SAC
Cały Meksyk płacze ks. Bartłomiej Pałys SAC
Łzy z serca płynące ks. Paweł Kotecki SAC
Karmel w Betlejem Siostra Karmelitanka
Misjonarka w Afryce - z katechezy S. Anny s. Anna Sęk SAC
Rozmowa z ks. Krzysztofem Morką SAC Jolanta Fidura, ks. Krzysztof Morka SAC
Modlimy się za misje ks. Jan Rykała SAC
Strefa Tolerancji ks. Mariusz Mąka SAC
Przedszkole potopowe otwarte ks. Artur Karbowy SAC
Misjonarz w potrzebie Redakcja
Informacje z Kościoła i świata Misjonarze