Strona główna arrow Nr 68 (3/2014)
HM Nr 68 (3/2014) Lipiec-Wrzesień
Myślą przewodnią obecnego roku duszpasterskiego są słowa: „Wierzę w Syna Bożego”. Przywołują nam one na myśl często powtarzane wyznanie naszej wiary, przypominające nam, w co właściwie wierzymy. Warto rozważyć każde ze słów Składu Apostolskiego, jak nazywane jest też to wyznanie. I postawić sobie parę pytań na temat naszej wiary.

Czy w naszym życiu naprawdę dajemy temu świadectwo? Czy też nasze zachowania, słowa, poglądy zdają się temu przeczyć? Nasze wybory życiowe są często powodowane wygodnictwem, chęcią łatwego życia, bez zastanawiania się, że wypowiadając wyznanie wiary, zobowiązujemy się do życia według zasad tej wiary, że przyjmujemy Boga w Trójcy Jedynego, którego mamy być świadkami. Zawsze – w każdym miejscu i czasie. Choć nieraz bywa to trudne, choć często błądzimy, zawsze mamy nadzieję i ufność w Bogu.

Ciągle uczymy się dokonywać właściwych wyborów. Wyborów, które prowadzą nas ku dobru, do życia z pokojem w sercu. Bo wiara w chrześcijańskim rozumieniu to akt zaufania, zrozumienia, to odniesienie do Boga, akceptacja poświadczonych prawd lub danych obietnic. To dobrowolna decyzja powierzenia się Jezusowi Chrystusowi, a przez Niego Bogu Ojcu. To przyjęcie prawdy tkwiącej w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu. To ufność pokładana w niezmiennej miłości i wierności Bogu. To poszukiwanie Jego woli. To życie według Dekalogu, sakramenty i dzielenie się...

Czytaj więcej...


Tytuł pozycji Autor
Pusty grób Maryi Ks. Piotr Nowicki SAC
List do Apostołów Bożego Miłosierdzia Ks. Paweł Zawadzki SAC
Pożar szkoły w Perigo Br. Janusz Namyślak SAC
Serce za serce S. Felicjana Topolska,
Raz wybrawszy, ciągle wybierać muszę Redakcja
Do wolności wyswobodził nas Chrystus Ks. Grzegorz Paderewski
Nie kradnij Ks.Krzysztof Morka SAC
Niepokalanki w sercu Afryki s. Małgorzata, Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej
Św. Wincenty Pallotti. Myśli wybrane Św. Wincenty Pallotti
Pieśń słoneczna św. Franciszka (fragment) Św. Franciszek
Św. Jan Paweł II. Papież Rodziny Św. Jan Paweł II
O ŚWIEŻYM CHLEBKU Z AFRYKAŃSKIEGO BUSZU S.Judyta Bilicka, pallotynka
W objęciach wiatrów ks. DW
Boga trzeba słuchać bardziej niż ludzi Św. Jan Paweł II
KILKA ODPOWIEDZI NA NIEKTÓRE WAŻNE PYTANIA ks. Michał Wójciak SAC
PALLOTYŃSKA ADOPCJA SERCA: Ks.Piotr Zawada SAC
Modlimy się za misje słowami bł. Matki Teresy z Kalkuty bł. Matka Teresa z Kalkuty