Strona główna arrow Nr 62 (1/2013)
HM Nr 62 (1/2013) Styczeń-Marzec
Jeszcze przeżywamy okres świąteczny, epifanię ze szczególną radością w Roku Wiary. Oto narodził się Jezus Chrystus, w którym „znajduje wypełnienie wszelka udręka i tęsknota ludzkiego serca. Radość, miłość, odpowiedź na dramat cierpienia i bólu, moc przebaczenia w obliczu otrzymanej obelgi i zwycięstwo życia nad pustką śmierci – wszystko to znajduje swoje dopełnienie w tajemnicy Jego Wcielenia, Jego stawania się człowiekiem, dzielenia z nami ludzkiej słabości, aby ją przekształcić mocą Jego zmartwychwstania” (Benedykt XVI, Porta fidei, 13).

Nasza wiara nieustannie jest poddawana pytaniom, wypływającym ze zmiany mentalności, która w dzisiejszych czasach często tylko do racjonalności ogranicza poznanie świata. Tymczasem historia naszej wiary i naukowy rozwój wskazują na dążenie, wprawdzie różnymi drogami, ale do poznania prawdy.

Wiara prowadzi do radości i nadziei, do rozpoznawania Pana Jezusa obecnego stale w naszym życiu. Benedykt XVI zwraca naszą uwagę na przykłady wiary, wytyczające rozwój chrześcijaństwa. To przez wiarę Maryja przyjęła zwiastowanie i urodziła Jezusa, z ufnością podążała za Nim. Przez wiarę Apostołowie podążyli za Chrystusem, a potem poszli na cały świat, by nieść Ewangelię, utworzyli pierwszą wspólnotę. Także z powodu wiary...

Czytaj więcej...

Tytuł pozycji Autor
Starajmy się czynić Św. Wincenty Pallotti
Św. Wincenty Pallotti o nowej ewangelizacji Św. Wincenty Pallotti
Bliżej Serca Pana Jezusa S. Blanka Sławińska
LITANIA DO ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO Instytut Pallottiego
Samotnie idziemy szybciej, lecz razem zajdziemy dalej Ks. Artur Karbowy SAC
Rozmowa z ks. Krzysztofem Sopickim SAC, misjonarzem w Brazylii Ks. Krzysztof Sopicki SAC
Dwie fiesty w miesiąc. Tak zaczynaliśmy w Valle de Chalco Br. Michał Szczygioł SAC
Budować świątynię Br. Michał Szczygioł SAC, Ministranci
Pan nam błogosławi Ks. Jarosław Kamieński SAC
Myśli moje nie są myślami waszymi Ks. Jan Rykała SAC
Parafia na wyspach. Walis Ks. Dariusz Woźniak SAC
Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło Ks. Paweł Kowalczyk SAC
Cierpienie darem Boga! Ks. Jan Siwiec SAC
Nie będziesz brał Imienia Pana Boga twego nadaremno Ks. Krzysztof Morka SAC
Św. Wincenty Pallotti Pallotyni
Pallotti i misje Pe. Jorge Chmielecki SAC
Przezwyciężyć kryzys wiary Ks. Piotr Nowicki SAC
Drodzy Czytelnicy! Redakcja