Strona główna arrow Pallotyni w Polsce
Pallotyni w Polsce
Polski pallotyn podsekretarzem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów Drukuj Poleć znajomemu
Papież Benedykt XVI mianował polskiego pallotyna, ks. Tadeusza Wojdę podsekretarzem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

Obok prefekta, kard. Fernando Filoniego, sekretarza, abp Savio Hon Tai-Fai, S.D.B., sekretarza pomocniczego, abp Protase Rugambwy będzie on należał do ścisłego kierownictwa tej dykasterii odpowiedzialnej za Kościół na terenach misyjnych.

Ks. Tadeusz Wojda urodził się 29 stycznia 1957 r. w miejscowości Kowala w powiecie kieleckim. W latach 1977-1983 studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. Równocześnie w latach 1981-1983 studiował teologię ogólną na ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Święcenia kapłańskie...


Czytaj całość
 
Sto lat pallotynów w Polsce Drukuj Poleć znajomemu

Świętując jubileusz stulecia pallotynów w Polsce, warto przypomnieć tych, którzy już odeszli.

Każdy z nich w miarę swoich możliwości dawał świadectwo chrześcijańskiego życia duchem Ewangelii, pełniąc posługę kapłańską czy braterską we wszystkich miejscach, do których został posłany: jedni w kraju, inni na misjach czy służąc pomocą Kościołowi w innych krajach, pełniąc różne funkcje. Czasem była to cicha, żmudna praca, a kiedy indziej czyny wyróżniające się szczególną odwagą aż po oddanie życia za wiarę. Wszystko z miłości do Boga i bliźniego.

Przypominamy tu niektórych z nich.

Ks. Alojzy Majewski (1868-1947) - założyciel Polskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.
Święcenia kapłańskie otrzymał we Fromborku w 1894 r. Przez 8 lat pracował jako kapłan diecezjalny. Do Stowarzyszenia wstąpił w 1901 r. w Limburgu, już planując założenie SAC w Polsce. Po złożeniu pierwszej profesji w 1902 r. został wysłany jako misjonarz do Kamerunu w Afryce, gdzie pracował 4 lata. W lipcu 1906 r. przyjechał do Limburga na wypoczynek. W styczniu 1907 r. generał Stowarzyszenia przychylił się do jego prośby, zwolnił z prowincji niemieckiej i skierował jako delegata do Polski.
Ks. Majewski przybył do Polski w kwietniu 1907. Do 1925 r. był superiorem polskich pallotynów, przełożonym domów, mistrzem nowicjatu, profesorem, wychowawcą, pisarzem, założycielem i redaktorem czasopisma „Królowa Apostołów”. W 1932 r. sprowadził do Polski Siostry Pallotynki, którym zorganizował dom w Rajcy k. Nowogródka. Był ich kapelanem. Wojna zastała go w Warszawie, gdzie został aresztowany przez gestapo. Wkrótce zwolniony, pod koniec 1939 r. zamieszkał w Tomczycach k. Nowego Miasta, a następnie objął duszpasterstwo przy kościele filialnym w Borowinie (par. Lwów, diec. sandomierska), gdzie pracował do śmierci. ....

Czytaj całość
 
Sanktuaria pod opieką pallotynów Drukuj Poleć znajomemu

CZĘSTOCHOWA Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Na zachodnim zboczu Jasnej Góry, u stóp tronu Królowej Polski w Częstochowie, w roku 1947, osiedlili się Księża Pallotyni. W miejscu starej cegielni rozpoczęto budowę domu i kaplicy z materiałów odzyskanych z rozbiórki starych zabudowań i komina cegielni. W grudniu 1949 roku ks. bp. Teodor Kubina, pierwszy ordynariusz diecezji częstochowskiej, uroczyście poświęcił kaplicę i dom. W czasie przemówienia powiedział: Niech to miejsce służy Miłosierdziu Bożemu w cieniu Jasnogórskiej Pani. Każdy, kto nawiedzi ten kościół, niech zazna Bożego Miłosierdzia.

Od tego czasu uwidacznia się specjalne działanie Bożego Miłosierdzia w tym miejscu, zwanym odtąd Doliną Miłosierdzia.
W głównym ołtarzu, wykonanym z drzewa lipowego przez pana Halszkę z Krakowa, umieszczono w 1952 r. obraz Pana Jezusa Miłosiernego z podpisem: „Jezu Ufam Tobie”. ...

Czytaj całość
 
Sto lat pallotynów w Polsce Drukuj Poleć znajomemu

Księża i Bracia

Księża. Głównym zadaniem księży należących do stowarzyszenia jest duszpasterstwo i misje w obcych krajach. Statut stowarzyszenia zobowiązuje księży do wszelkich prac, objętych mianem duszpasterstwa, a więc do słuchania spowiedzi, do głoszenia słowa Bożego, do katechizacyi w kościele i w szkole, jeśli mu przełożony pracę tę poruczył, albo do niej władza kościelna za zgodą przełożonych powołała.
Księża należący do stowarzyszenia mają uważać nadto za swój obowiązek urządzanie rekolekcji dla duchownych i świeckich i misji dla ludu.

Bracia. W sprawach domowych i gospodarczych posługuje się stowarzyszenie braćmi. Bracia winni rozumieć życie z wiary, mieć skłonność do pobożności, odznaczać się posłuszeństwem i zamiłowaniem do pracy. Kto raz wstąpi jako brat do stowarzyszenia, ma wypełniać...

Czytaj całość
 
Sto lat pallotynów w Polsce- lata następne Drukuj Poleć znajomemu

I otóż, pobłogosławiła Najśw. Marya Panna nasze zamiary i całe dzieło wzięła w Swoją opiekę.

Ona to przedziwnie prowadziła nas drogami i dróżkami do siebie, do Jej cudownego obrazu w Kochawinie (11. listopada rok upłynął...) - Ona to posłała do nas studentów i braci, zjednała nam Przyjaciół i Dobrodziejów, Ona, Matka najlepsza strzegła nasze zgromadzenie od początku i strzeże aż dotąd. Pod Jej przemożną opieką liczba członków pierwszego polskiego domu misyjnego tak wzrosła, że dom ofiarowany nam przez Ks. Trzopińskiego, prałata, okazał się za szczupły. Rozwój naszego zgromadzenia wymaga budowy nowego odpowiedniejszego domu.... „Collegium Marianum" będzie się nazywał nowy zakład...
Ks. Alojzy Majewski SAC

1908 - Druk miesięcznika „Królowa Apostołów", który byt pierwszym pallotyńskim pismem wydawanym w języku polskim. Pełnił także funkcję powołaniową.

1909
- Zakup domu na wzniesieniu w Kleczy Dolnej koło Wadowic, który nazwano Kopcem, z przeznaczeniem na Collegium Marianum. Rezygnacja z domu w Jajkowcach.

1916 - Rozpoczęło działalność Seminarium Duchowne.

1918-1939
-Założenie placówek w Sucharach, Ołtarzewie, Radomiu. Początki pracy wśród Polonii w Niemczech i Francji...

Czytaj całość
 
Pallotyni na misjach Drukuj Poleć znajomemu

Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego od początku swego istnienia było nastawione na misje zagraniczne.

Założyciel pallotynów w Polsce, ks. Alojzy Majewski, pracował przez 4 lata w Kamerunie. Wydał również kilka pozycji książkowych na temat misji zagranicznych.

Po II wojnie światowej wyjazdy misyjne miały miejsce bardzo rzadko z powodów politycznych – nie zezwalały na nie władze komunistyczne. Kilka grupowych wyjazdów udało się zorganizować dopiero w latach siedemdziesiątych.

W 1973 r. pallotyni polscy rozpoczęli misje w Rwandzie, a następnie w Zairze (Demokratyczna Republika Konga) – obecnie jest to Regia Świętej Rodziny. W tym samym roku pallotyni podjęli działalność misyjną w Brazylii. Od 1971 r. pracował tam już ks. Józef Maślanka SAC.
Kolejne misje to: Korea Południowa, Papua Nowa Gwinea (1990 r.), Wybrzeże Kości Słoniowej (Sanktuarium Królowej Pokoju w Yamoussoukro). Najmłodsze misje...

Czytaj całość
 
100 lat pallotynów w Polsce Drukuj Poleć znajomemu

Rzeczy minione wspomina tylko ten, kto posiada własną historię. Co więcej, historia ta musi mieć większość elementów pozytywnych i ubogacających oraz dynamicznie związanych z dniem dzisiejszym.

Jeśli jest inaczej, jeśli przeszłość jest trudna do zaakceptowania i boli, wówczas staramy się o niej zapomnieć. Wspomnienia są bowiem bogactwem człowieka i społeczności, w której żyje.

Jubileusz 100-lecia przybycia pallotynów na ziemie polskie, który właśnie rozpoczynamy świętować, również jest takim czasem, w którym pośród normalnych obowiązków związanych z codzienną pracą „dla nieskończonej chwały Boga, dla zbawienia dusz i dla zniszczenia grzechu” nasze zgromadzenie z tymi, którzy w różny sposób związani są z jego posłannictwem, spojrzy raz jeszcze we własną przeszłość.

Wspomniany jubileusz podkreśla między innymi rolę i wagę misji w realizacji ...

Czytaj całość