Cytaty
Kiedy jest ciężko Drukuj Poleć znajomemu
Kiedy jest ciężko, pamiętaj, że nie zostaliśmy
wezwani do odnoszenia sukcesów, ale do wierności. Wierność jest ważna w najmniejszych rzeczach
i to nie dla samej siebie – ale ze względu
na rzecz wielką, jaką jest wola Boża.


bł. Matka Teresa z Kalkuty

 
ŚW. WINCENTY PALLOTTI O BOGU Drukuj Poleć znajomemu
Szukaj Boga, a znajdziesz Go. Szukaj Go we wszystkim, a znajdziesz Go we wszystkim. Szukaj Go zawsze, a zawsze Go znajdziesz.

Bóg po to jedynie stworzył w czasie ludzi, aby ich uszczęśliwić w wieczności. Pragnieniem Jego jest wszystkich zbawić i oświecić światłem prawdy Bożej (…). Do tego celu zmierzają Jego łaski i dzieła Jego Opatrzności. Święty Dionizy Areopagita powiada, że ze wszystkich dostojnych, szlachetnych i świętych dzieł Boskich, najświętszym, najszlachetniejszym, najdostojniejszym i najbardziej Boskim dziełem jest współpraca z zamiarami, wolą i miłościwymi pragnieniami Boga, mającymi na względzie zbawienie ludzi

O mój Boże! To prawda, że nie znam Ciebie tak, jak powinienem Cię znać; bo gdybym Cię znał, tobym Cię miłował, byłbym zupełnie od świata oderwany, byłbym całkowicie Twój (…). Owszem, gdybym Cię dobrze znał, żyłbym całkowicie dla Ciebie, zajęty całkowicie popieraniem spraw Twej większej chwały i większego uświęcenia wszystkich dusz.

O Boże mój, Ty jesteś wieczny, nieskończony, nieograniczony i niepojęty! A zatem jest prawdą wiary, że dusza moja, będąc..

Czytaj całość
 
Św. Wincenty Pallotti o Miłosierdziu Bożym Drukuj Poleć znajomemu
Boże mój, nieskończone me Miłosierdzie!
W imię tegoż miłosierdzia Twego, przez zasługi i wstawiennictwo Najświętszej Maryi, Matki Miłosierdzia, wierzę mocno, że nieprzebrane zasługi płynące z ustanowienia sakramentów świętych przez Jezusa Chrystusa, od tej chwili i na zawsze, a wciąż z coraz to nowym wzrostem doskonałości w każdej z nieskończenie małych chwil, niweczą we mnie wszelkie braki i przeszkody do przyjmowania i do sprawowania sakramentów oraz wszelkie następstwa tych braków i przeszkód.
Nieskończone miłosierdzie Twoje i wszystkie nieogarnione Twe przymioty pełne bezgranicznego miłosierdzia dodają mi odwagi, bym stanął przed Tobą.


Boże mój, Kim jesteś Ty?
Ach mój Boże, Miłosierdzie me niezmierne, nieskończone, niepojęte!
Boże mój, wiem, że jeżeli Cię nie poznam, nie będę mógł mieć żywota wiecznego. Mówi mi bowiem Twój Boski Syn Jezus: „Ten jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie jedynego prawdziwego Boga, i któregoś posłał Jezusa Chrystusa”. O Boże mój, jakież ma być to poznanie, które powinniśmy mieć o Tobie i o Twym Synu Jezusie, a które niezbędne jest do osiągnięcia żywota wiecznego?

Ach wiem, mój Boże, że konieczne jest takie poznanie, które podtrzymuje coraz to lepiej i wzmacnia żywą wiarę, które rozpala zawsze miłość i które pobudza do pełnienia wszelkich dzieł miłości...
Czytaj całość
 
Duch miłości Drukuj Poleć znajomemu
Jeśli naprawdę ożywia nas duch miłości,
będziemy zawsze traktować
wszystko z miłością,
patrzeć na wszystko z miłością,
myśleć o wszystkim z miłością
oraz mówić o wszystkich
i wszystkim z miłością.


Św. Wincenty Pallotti

 
ŚW. WINCENTY PALLOTTI. WIELBIĆ BOGA WE WSZYSTKIM Drukuj Poleć znajomemu
Pamiętajmy, że nie jesteśmy sami: jest z nami Ojciec, jest Syn, jest Duch Święty; są z nami wszyscy aniołowie i święci oraz ich Królowa, a nasza Matka, Najświętsza Maryja.

Dla utrzymania gorliwego i pokornego ducha wiary oraz miłości Boga i bliźniego niechaj wszyscy sobie często uprzytamniają obecność Bożą. Aby utrzymać możliwie najżywszą pamięć obecności Bożej, trzeba jak najpilniej trzymać na wodzy zmysły w celu zachowania wewnętrznego skupienia, które trzeba sobie wysoko cenić, jako środek konieczny do zachowania i pogłębienia wiary w obecność Bożą, a tym samym do utrzymania ducha wiary, nadziei i miłości.

Módl się sam i staraj się o modlitwy innych, aby wszystkie narody całego świata usposobiły się do wszystkich łask, darów i zmiłowań Niebieskiego Ojca, aby wszystkim wyszły one na dobre, zgodnie z Bożą wolą.


Bóg za przyczyną Najświętszej Maryi Panny oraz całej Wspólnoty Świętych w niebie, w swoim nieskończonym miłosierdziu bierze mnie w posiadanie, aby się spełnił cud miłosierdzia, podobnie jak w Maryi dokonał się cud łaski.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania, gdyż dla nich przygotowane jest królestwo Boże. Czy się jest prześladowanym, czy znajduje się w morzu udręczeń, trzeba się zawsze cieszyć i dziękować Bogu oraz być pewnym opieki nieba.

Użycz mi, o Panie, daru...
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 11 - 20 z 40