Strona główna arrow Modlitwa
Modlitwa
Modlimy się za misje Drukuj Poleć znajomemu
Modlitwy na okres Bożego Narodzenia

Modlitwa przy żłóbku
W blasku i cieniu betlejemskiego żłóbka,w miejscu i czasie,
w którym Bóg przychodzi, by karmić nas nadzieją, módlmy się:

Za tych, którzy w mroku szukają Boga,
aby Go znaleźli.

Za tych, którym wydaje się, że wszystko o Bogu wiedzą,
aby zaczęli Go szukać.

Za tych, którzy drżą z obawy przed przyszłością,
aby serca ich wypełniła nadzieja.

Za tych, którym się życie nie udało,
aby szansa powodzenia została im dana.

Za tych, którzy wątpią, ...
 

Czytaj całość
 
Modlimy się za misje Drukuj Poleć znajomemu

Krąg biblijny, który stanowi wspólnotową refleksję nad słowem Bożym poprzez jego praktykowanie, jest nie tylko pomocą w wyciąganiu praktycznych życiowych wniosków ze słowa Bożego, lecz także w pogłębianiu własnej wiary. 

Albowiem ku temu też zmierza formacja duchowa kręgu biblijnego, która w medytacji nad słowem Bożym rozszerza horyzonty wiary oraz jej rozumienia, czyli procesu „wiem, w co i Komu wierzę”.

Krąg biblijny – metoda tzw. krótkich formuł wiary
Metoda ta jest kontynuacją innych metod dzielenia się Słowem Bożym. W kręgu biblijnym prowadzonym metodą tzw. krótkich formuł wiary, ustala się najpierw temat oraz teksty biblijne odpowiednie do wyznaczonego tematu. Temat spotkania (np. Opatrzność Boża) jest inspiracją do wniknięcia w wyznaczone teksty biblijne, aby pogłębić swoją wiarę (tu: Bóg się mną opiekuje). Czasami może tylko ją sobie uświadomić, ale przede wszystkim odpowiedzieć: dlaczego tak wierzę, dlaczego tak wierzy mój Kościół (tu: wierzymy w Bożą Opatrzność nad światem). Konkluzją w tej metodzie jest sformułowanie krótkiej formuły wiary. Metoda tzw. krótkich formuł wiary ma na celu uczyć uczestników kręgu biblijnego nie tyle w co się wierzy, ale w Kogo się wierzy, czyli uczy się poprzez tę metodę żywej wiary i podkreśla się osobową relację z Bogiem.

Kilka dodatkowych uwag
1. Przed spotkaniem (najlepiej pod koniec poprzedniego spotkania) ustala się temat, który jest wybierany i zaakceptowany przez uczestników kręgu biblijnego.
2. Temat musi być jasno sprecyzowany, aby ...

Czytaj całość
 
Modlimy się za misje - krąg biblijny Drukuj Poleć znajomemu

Krąg biblijny, który gromadzi uczestników spotkania wokół słowa Bożego, pomaga im równocześnie czerpać z niego praktyczne wnioski dla ich codziennego życia. Czasami w tym spotkaniu wychodzi się od słowa Bożego i z niego wyciąga się praktyczne wskazania dla chrześcijańskiego życia, a czasami jest odwrotnie.

Wychodzi się od problemów życiowych i w słowie Bożym szuka się pomocy na praktyczne życiowe wskazania, jak rozwiązać w świetle Pisma św. różne życiowe sprawy czy znaleźć głębszą motywację dla rozwoju duchowego.

Krąg biblijny – metoda ewangelicznej rewizji życia
Właśnie taką metodą kręgu biblijnego, która wychodzi od problemów życiowych i w słowie Bożym szuka praktycznych wskazań jest ewangeliczna rewizja życia. Powstała i została wypracowana w środowisku francuskiej młodzieży robotniczej.

Punktem wyjścia jest w niej jakieś zdarzenie z życia czy jakiś problem życiowy. Poprzez pogłębioną refleksję nad tym życiowym zdarzeniem czy problemem, właśnie w słowie Bożym szuka się pomocy na jego rozwiązanie czy lepsze postępowanie moralne. Metoda ta przebiega w trzech zasadniczych etapach: widzieć, oceniać, działać. Zauważać ludzkie problemy, oceniać je zawsze w świetle nauki Chrystusa i z niej wyciągać praktyczne wnioski dla lepszego postępowania, czyli jak najlepiej...  

Czytaj całość
 
Modlimy się za misje - krąg biblijny Drukuj Poleć znajomemu

Krąg biblijny, który gromadzi uczestników spotkania wokół słowa Bożego, pomaga im równocześnie czerpać z niego praktyczne wnioski dla ich codziennego życia. Czasami w tym spotkaniu wychodzi się od słowa Bożego i z niego wyciąga się praktyczne wskazania dla chrześcijańskiego życia, a czasami jest odwrotnie.

Wychodzi się od problemów życiowych i w słowie Bożym szuka się pomocy na praktyczne życiowe wskazania, jak rozwiązać w świetle Pisma św. różne życiowe sprawy czy znaleźć głębszą motywację dla rozwoju duchowego.

Krąg biblijny – metoda ewangelicznej rewizji życia
Właśnie taką metodą kręgu biblijnego, która wychodzi od problemów życiowych i w słowie Bożym szuka praktycznych wskazań jest ewangeliczna rewizja życia. Powstała i została wypracowana w środowisku francuskiej młodzieży robotniczej.

Punktem wyjścia jest w niej jakieś zdarzenie z życia czy jakiś problem życiowy. Poprzez pogłębioną refleksję nad tym życiowym zdarzeniem czy problemem, właśnie w słowie Bożym szuka się pomocy na jego rozwiązanie czy lepsze postępowanie moralne. Metoda ta przebiega w trzech zasadniczych etapach: widzieć, oceniać, działać. Zauważać ludzkie problemy, oceniać je zawsze w świetle nauki Chrystusa i z niej wyciągać praktyczne wnioski dla lepszego postępowania, czyli jak najlepiej...  

Czytaj całość
 
Dziękujemy Ci, Chryste! Drukuj Poleć znajomemu

Dziękujemy Ci, Chryste! Składamy Ci dzięki, ponieważ pozwalasz wciąż na nowo rodzić się Kościołowi na tej ziemi i ponieważ pozwalasz mu rodzić synów i córki tej ziemi jako przybrane dzieci Boże i dziedziców wiecznego przeznaczenia.
Przyjmij nasze wspólnotowe dziękczynienie.

O Chryste! Prosimy Cię, abyś był wśród nas, jak w noc paschalną byłeś pośród apostołów w Wieczerniku; błagamy, byś powiedział raz jeszcze: Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam (J 20, 21). I daj tym słowom potężne tchnienie Pięćdziesiątnicy!

Spraw, abyśmy pozostali wierni tym słowom!

Pozwól nam być wszędzie tam, gdzie Ty nas posyłasz... ponieważ Ciebie posłał Ojciec!

Jan Paweł II

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 51 - 60 z 93