Strona główna arrow Nauczanie
Nauczanie
Maryja wzór wiary Drukuj Poleć znajomemu

1. Pierwsze błogosławieństwo zapisane w Ewangelii jest nagrodą za wiarę i zostaje skierowane do Maryi: «Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła» (Łk 1, 45).

Te słowa, wypowiedziane przez Elżbietę, uwypuklają kontrast między niedowiarstwem Zachariasza a wiarą Maryi. Otrzymując zapowiedź narodzin syna, Zachariasz nie potrafił w nią uwierzyć, uważał bowiem, że nie może się ona spełnić, gdyż oboje z żoną byli już w podeszłym wieku.
W chwili zwiastowania Maryja otrzymuje orędzie jeszcze bardziej zdumiewające - propozycję zostania matką Mesjasza. Stając przed taką perspektywą, Maryja nie daje wyrazu wątpliwościom, pyta tylko, w jaki sposób można pogodzić dziewictwo, do którego czuje się...

Czytaj całość
 
Perspektywa misji Drukuj Poleć znajomemu

Warto sobie postawić pytanie w jakich kategoriach ujmowane są misje i misjonarze w polskiej, przeciętnej świadomości u początku XXI w.

Koncepcja misji ma fundamentalne znaczenie dla realizacji nakazu misyjnego Jezusa Chrystusa, nakazu o charakterze ponadczasowym, a więc uniwersalnym, aż do skończenia czasów. Potrzebne jest nam co najmniej podwójne spojrzenie. Jedno natury teologicznej – teologia podmiotu misji, jakim jest Kościół Powszechny, istniejący i realizujący się w każdej epoce i pokoleniu przez jego mniejsze wspólnoty i poszczególne osoby. „Miłość Chrystusa przynagla nas” (2 Kor 5,14), „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” - to słowa rozbrzmiewające w świadomości uczniów...

Czytaj całość
 
Animacja misyjna we wsp. pallotyńskich Drukuj Poleć znajomemu

część 2
Jezus rzekł do nich: „(...) Ja was posyłam”.
Daje On apostołom władzę nauczania. Zadaniem apostoła, misjonarza nie jest jedynie dostarczanie informacji. Przemawiamy mocą autorytetu. Jeśli chcemy zachować naszą tożsamość apostołów, musimy nawzajem uznać swoje prawo do głoszenia ewangelii.

Prawo do nauczania przysługuje nam po pierwsze z tego względu, że zostaliśmy ochrzczeni. Kościół naucza tego w sposób jasny w Evangelii nuntiandi, Redemptoris missio i Christifideles laici. Podczas chrztu zostaliśmy zanurzeni w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa i dlatego naszą powinnością jest to głosić. Każdy z nas zyskuje ponadto wyjątkowe uprawnienia...

Czytaj całość
 
Animacja misyjna we wsp. pallotyńskich Drukuj Poleć znajomemu

część 1
Kiedy dowiedziałem się, że mam opracować temat animacji misyjnej we wspólnotach pallotyńskich, ogarnęły mnie mieszane uczucia Jestem przekonany, że jeśli udziałem nas wszystkich stanie się wspólna wizja dzieła głoszenia Ewangelii, przyczynimy się do dynamicznego wzrostu naszego Zgromadzenia.

Kimże jestem, abym to akurat ja miał opisywać i ukierunkowywać formację misyjną w Stowarzyszeniu? Czy może zrobić to pojedynczy pallotyn? Wizja taka winna się wyłonić ze słuchania siebie nawzajem. Między innymi w tym właśnie celu zgromadziliśmy się tu, w Konstancinie. Pomyślałem więc, że moim zadaniem winno być raczej, wspólne z Wami, wsłuchanie się w słowo Boże. Każde nauczanie bierze swój początek ze słuchania ewangelii. Jesteśmy głosicielami zmartwychwstania, dlatego tekst, który wybrałem, dotyczy objawienia się zmartwychwstałego Chrystusa uczniom...

Czytaj całość
 
Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2003 Drukuj Poleć znajomemu

Maryja i misja Kościoła w Roku Różańca

Drodzy Bracia i Siostry!
1. Od samego początku powierzyłem swój pontyfikat szczególnej opiece Maryi. Później wielokrotnie wzywałem całą wspólnotę wierzących do przeżywania na nowo doświadczenia Wieczernika, gdzie uczniowie „trwali jednomyślnie na modlitwie (...) z Maryją, Matką Jezusa” (Dz l, 14). Już w pierwszej encyklice Redemptor hominis napisałem, że tylko w klimacie żarliwej modlitwy możemy otrzymać „zstępującego na nas Ducha Świętego (por. Dz l, 8) i staniemy się świadkami Chrystusa <<aż po krańce ziemi>> (tamże), podobnie jak ci, którzy z Wieczernika jerozolimskiego wyszli w dniu Pięćdziesiątnicy" (n. 22).
Kościół coraz bardziej uświadamia sobie, że jest „matką", na wzór Maryi. Jest on „jakby kołyską - jak pisałem w bulli Incarnationis mysterium z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 - w której Maryja składa Jezusa, aby wszystkie narody...

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 51 - 60 z 64