Strona główna arrow Nauczanie
Nauczanie
Miłość duszą misji - orędzie Ojca świętego Drukuj Poleć znajomemu

Orędzie Ojca Świętego na LXXX Światowy Dzień Misyjny 2006 r.

Drodzy Bracia i Siostry!

1. Światowy Dzień Misyjny, który będziemy obchodzić w niedzielę 22 października, w tym roku daje okazję, by rozważyć temat: «Miłość duszą misji». Jeśli misją nie kieruje miłość, czyli jeśli nie wynika ona z głębokiego aktu Bożej miłości, grozi jej, że stanie się zwykłą działalnością filantropijną i socjalną. Miłość, jaką Bóg żywi do każdej osoby, stanowi w gruncie rzeczy istotę praktykowania i głoszenia Ewangelii, a przyjmujący ją stają się ze swej strony jej świadkami.

Miłość Boża, dająca życie światu, to miłość, która została nam dana w Jezusie – Słowie zbawienia, doskonałej ikonie miłosierdzia Ojca niebieskiego. Za syntezę zbawczego orędzia można by zatem uznać słowa ewangelisty Jana: «W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu» (1J 4, 9). Zadanie szerzenia orędzia tej miłości zostało powierzone apostołom przez Jezusa po Jego zmartwychwstaniu, a apostołowie, wewnętrznie przemienieni w dniu Pięćdziesiątnicy mocą Ducha Świętego, zaczęli dawać...

Czytaj całość
 
Duchowość misji pallotyńskich Drukuj Poleć znajomemu

Św. Wincenty Pallotti podczas głębokiego przeżycia religijnego, kiedy ogień Bożej miłości rozpalił go do białości, zawołał - podobnie jak św. Paweł: „Miłość Chrystusa przynagla mnie". Podobnie jak św. Paweł czuł konieczność głoszenia Ewangelii, co św. Paweł wyraził słowami: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii" (1 Kor 9,16).

Miłość Boża jest źródłem i fundamentem zapału misyjnego i każdej działalności misyjnej. Ta sama miłość poruszyła św. Teresę od Dzieciątka Jezus, kiedy zawołała: „Muszę zostać misjonarką, pójdę na cały świat, by postawić krzyż Chrystusowy na każdej z wysp, zostanę kapłanem, i będę głosiła Ewangelię każdemu człowiekowi, będę żołnierzem Chrystusowym walczącym dla Niego".
Entuzjazm misjonarski jest niemożliwy u kogoś, kto nie jest napełniony miłością Bożą. Całe nasze apostolstwo powinno wypływać z doświadczenia Bożej miłości.

Inspiracja
Podczas celebracji Mszy św., 9 stycznia 1835 roku, św. Wincenty - nasz Założyciel - napełniony Duchem Świętym, otrzymał...

Czytaj całość
 
W naszym stuleciu wrócili męczennicy Drukuj Poleć znajomemu

Od początku istnienia chrześcijaństwa wyznawcy Chrystusa zmuszeni byli płacić życiem za swoją wiarę. Historia Kościoła naznaczona jest krwią męczenników. Również ta najnowsza, w której uczestniczymy i którą tworzymy.

Danina krwi wylanej przez chrześcijan zamiast się zmniejszać, niemalże każdego roku wzrasta. Wydaje się, że doniesienia o śmierci z powodu wiary nikogo już nie bulwersują. Informacja o zamordowaniu włoskiego księdza, jaka dotarła do nas w styczniu z Turcji, traktowana jest zaledwie jako fakt prasowy. Pojawiające się w tramwajach i na ulicach portrety męczenników postrzegane są jako prowokacja. Gdy jednak bliżej przyjrzymy się naszej najnowszej historii ze zdumieniem odkrywamy, że chrześcijanie to najbardziej prześladowana grupa religijna na świecie. W wyniku prześladowań w wieku XX zginęło ich więcej...

Czytaj całość
 
Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 1997 Drukuj Poleć znajomemu

DZIEŁO EWANGELIZACJI ŁASKĄ I OBOWIĄZKIEM KOŚCIOŁA
"Duch Pański spoczywa na Mnie (...) i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę" (Łk 4, 18); "Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany" (Łk 4, 43).

Drodzy Bracia i Siostry!
Obchody Światowego Dnia Misyjnego to ważne wydarzenie w życiu Kościoła. Można powiedzieć, że jego doniosłość wzrasta, w miarę jak zbliżamy się do progu roku 2000. Kościół jest świadom, że poza Chrystusem "nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni" (Dz 4, 12), i dlatego bardziej niż kiedykolwiek bierze sobie do serca słowa Apostoła: "Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!" (1 Kor 9, 16). Uważam zatem, że w tej perspektywie warto przypomnieć pewne fundamentalne treści Dobrej Nowiny, którą Kościół ma głosić i nieść ludziom nowego tysiąclecia.
Jezus Chrystus, posłany przez Ojca, pierwszy Misjonarz jest jedynym Zbawicielem. On jest Drogą, Prawdą i Życiem: jak był wczoraj, tak też jest i dzisiaj i będzie jutro aż do końca czasów, kiedy wszystkie rzeczy zostaną na zawsze zjednoczone w Nim jako Głowie. Zbawienie przyniesione ...

Czytaj całość
 
Teologia Misjii Drukuj Poleć znajomemu

Spojrzenie retrospektywne
W dwutysiącletniej historii Kościoła działalność misyjna poprzedzała na ogół refleksję nad nią. Teologia misji rozwijała się w odniesieniu do misyjnych faktów, jak i motywacji oraz perspektyw misjonarzy.

Była konieczna dla podtrzymywania wysiłku przekraczania granic geograficznych i kulturowych, jak i oceny dokonań.

Pierwsze trzy wieki upłynęły pod znakiem oddziaływania wybitnych jednostek, począwszy od apostołów, którzy zakładali kościoły w znanym im ówczesnym świecie. Udział świeckich i kościoła domowego był jednak decydujący, a pierwszymi komentatorami wykonania misyjnego mandatu Jezusa Chrystusa okazali się pierwsi ojcowie Kościoła.

Po ustaniu prześladowań chrześcijan w cesarstwie Rzymskim doszło do utworzenia silnej administracji kościelnej z metropoliami i sufraganami, a rola diecezji stała się podstawowa. Sobory ekumeniczne, zwoływane już bez przeszkód, wytyczały drogę Kościoła, strzegły...

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 41 - 50 z 64