Strona główna arrow Nauczanie
Nauczanie
Żyć wiarą znaczy włączyć się w egzystencję Chrystusa Drukuj Poleć znajomemu
W Jezusie możemy odkryć naszą prawdziwą naturę i nadać wartość naszej ludzkiej godności. Głosić Chrystusa tak, aby obraz Boga na nowo znalazł się w centrum życia każdego człowieka – oto ostateczny cel „nowej ewangelizacji”.

Wy, w sposób szczególny powołani na mocy waszego charyzmatu do ożywiania wiary i do rozbudzania miłości w każdym środowisku, nie możecie tracić z oczu opcji preferencyjnej na rzecz „obrazu Boga”, który musi zostać odkryty w każdym bracie i w każdej siostrze.

Rozpoznawajcie w każdym z nich oblicze Chrystusa, nadając wartość każdemu ludzkiemu istnieniu, niezależnie od Jego stanu i warunków życiowych. Tak właśnie postępował św. Wincenty Pallotti, który troszczył się jedynie o wewnętrzną odnowę ludzi i o ich uświęcenie.
Chcąc naśladować jego apostolską gorliwość, sami musicie przede wszystkim dążyć do świętości. Tylko w ten sposób będziecie mogli zachęcać do wchodzenia na tę drogę innych, mając na uwadze powszechne wezwanie do świętości, dobitnie przypomniane przez Sobór Watykański II. Ta świadomość jest wam potrzebna, abyście mogli wnieść swój wkład w dzieło nowej ewangelizacji.

Wy, Księża i Bracia Pallotyni, jesteście jak pień wielkiego drzewa, które poprzez uczestnictwo świeckich w urzeczywistnianiu pierwotnej intuicji charyzmatycznej swymi gałęziami sięga do różnych środowisk społecznych, aby je ożywiać autentycznym duchem ewangelicznym.
Aby wypełnić tę misję, musicie...
Czytaj całość
 
Maryja - wzór wiary Drukuj Poleć znajomemu
Pierwsze błogosławieństwo zapisane w Ewangelii jest nagrodą za wiarę i zostaje skierowane do Maryi: «Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła» (Łk 1, 45). Te słowa, wypowiedziane przez Elżbietę, uwypuklają kontrast między niedowiarstwem Zachariasza a wiarą Maryi.

Otrzymując zapowiedź narodzin syna, Zachariasz nie potrafił w nią uwierzyć, uważał bowiem, że nie może się ona spełnić, gdyż oboje z żoną byli już w podeszłym wieku. W chwili zwiastowania Maryja otrzymuje orędzie jeszcze bardziej zdumiewające – propozycję zostania matką Mesjasza.
Stając przed taką perspektywą, Maryja nie daje wyrazu wątpliwościom, pyta tylko, w jaki sposób można pogodzić dziewictwo, do którego czuje się powołana, z rolą matki. Gdy w odpowiedzi anioł wskazuje na wszechmoc Bożą, działającą przez Ducha, Maryja pokornie i wielkodusznie wyraża swoje przyzwolenie.

W tym wyjątkowym momencie w dziejach ludzkości wiara odgrywa rolę decydującą. Słusznie pisze św. Augustyn: „Chrystus zostaje przyjęty i poczęty przez wiarę. Najpierw pojawia się wiara w sercu Dziewicy, a potem staje się płodne łono matki” (Sermo 293, PL 38, 1327).

Gdy rozważamy głębię wiary Maryi, bardzo pomaga nam w tym...
Czytaj całość
 
Święty Wincenty Pallotti  dążyć dodoskonałości Drukuj Poleć znajomemu
Dzięki najwyższej łaskawości Bożej poznaję, że doskonałość polega na wykonywaniu z najczystszą intencją tego wszystkiego, czego wymaga powołanie i praca, którą wykonuję.
Należy dbać, aby życie naznaczone było ciągłym postępem, to jest nieustającym wzrostem w świętości i doskonałości ewangelicznej.
...

Czytaj całość
 
Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Misyjny 2010 r Drukuj Poleć znajomemu
BUDOWANIE WSPÓLNOTY KOŚCIELNEJ MA KLUCZOWE ZNACZENIE DLA MISJI

Drodzy bracia i siostry! Październikowe obchody Światowego Dnia Misyjnego stanowią dla wspólnot diecezjalnych i parafialnych, instytutów życia konsekrowanego, ruchów kościelnych i dla całego ludu Bożego okazję do odnowionego zaangażowania w głoszenie Ewangelii i nadania działalności duszpasterskiej głębszego rozmachu misyjnego.
To doroczne spotkanie zachęca nas do głębszego przeżywania spotkań liturgicznych i katechetycznych, charytatywnych i kulturalnych, przez które Jezus Chrystus gromadzi nas przy stole swojego Słowa oraz Eucharystii, abyśmy mogli zakosztować daru Jego obecności, uformować się w Jego szkole i coraz bardziej świadomie żyć w zjednoczeniu z Nim, Nauczycielem i Panem. On sam mówi nam: „Kto (...) Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie” (J 14, 21). Tylko to spotkanie z Miłością Bożą, która zmienia naszą egzystencję, może sprawić, że będziemy żyć w komunii z Nim i między sobą oraz dawać braciom wiarygodne świadectwo, uzasadniając nadzieję, która jest w nas (por. 1 P 3, 15). Wiara dojrzała, pozwalająca po synowsku zawierzyć całkowicie Bogu, karmiona modlitwą, rozważaniem słowa Bożego oraz zgłębianiem prawd wiary stanowi warunek krzewienia...
Czytaj całość
 
Pallotyńska posługa miłości w świecie Drukuj Poleć znajomemu
Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że takie sformułowanie jest przejawem pychy i megalomanii, ale tylko na pierwszy rzut oka. Zobaczmy najpierw na czym owa „megalomania” się zasadza i w czym może mieć uzasadnienie.Mamy zatem do czynienia ze Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego czyli międzynarodową wspólnotą księży i braci, założoną przez rzymskiego księdza św. Wincentego Pallottiego (1795-1850).

Od nazwiska Założyciela pochodzi popularna nazwa: księża i bracia pallotyni. Stowarzyszenie zostało założone w Rzymie w 1835 r. Ma więc zaledwie 175 lat. W porównaniu z tak szacownymi zgromadzeniami jak ojcowie jezuici czy franciszkanie nie ma się czym chwalić. W chwili obecnej do Stowarzyszenia należy ponad 2400 pallotynów na całym świecie. Członkowie Stowarzyszenia żyją w ponad 300 lokalnych wspólnotach, które są rozsiane na wszystkich kontynentach w ponad 40 krajach. Pod względem liczebności pallotyni znajdują się na 17 miejscu pośród wszystkich męskich zgromadzeń zakonnych w Kościele.

Księża i bracia Stowarzyszenia pochodzą z ponad 40 narodowości. Do komunikowania używa się siedmiu oficjalnych języków: włoskiego, angielskiego, niemieckiego, portugalskiego, polskiego, hiszpańskiego i francuskiego. Warto w tym miejscu napomknąć, że prawie 1/3 stanu osobowego Stowarzyszenia stanowią Polacy – ponad 700 członków. Koniecznym jest powiedzieć, że Stowarzyszenie stanowi integralną część większej wspólnoty o nazwie Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, które w myślach i marzeniach Wincentego Pallottiego ma przyczynić się do doprowadzenia do Boga całego świata. Św. Wincenty marzył o zaangażowaniu wszystkich chrześcijan w ewangelizację świata i zjednoczeniu ich wysiłków dla pełniejszego wykonania apostolskich zadań Kościoła, a naszym zadaniem jest m.in. owo marzenie spełnić – oczywiście w miarę naszych sił i możliwości.

Hasłem Stowarzyszenia są słowa św. Pawła Apostoła: „Miłość Chrystusa przynagla nas”. W duchowości...
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 21 - 30 z 64