Strona główna arrow Św. Wincenty Pallotti
Św. Wincenty Pallotti
ŚW. WINCENTY PALLOTTI. WIELBIĆ BOGA WE WSZYSTKIM Drukuj Poleć znajomemu
Pamiętajmy, że nie jesteśmy sami: jest z nami Ojciec, jest Syn, jest Duch Święty; są z nami wszyscy aniołowie i święci oraz ich Królowa, a nasza Matka, Najświętsza Maryja.

Dla utrzymania gorliwego i pokornego ducha wiary oraz miłości Boga i bliźniego niechaj wszyscy sobie często uprzytamniają obecność Bożą. Aby utrzymać możliwie najżywszą pamięć obecności Bożej, trzeba jak najpilniej trzymać na wodzy zmysły w celu zachowania wewnętrznego skupienia, które trzeba sobie wysoko cenić, jako środek konieczny do zachowania i pogłębienia wiary w obecność Bożą, a tym samym do utrzymania ducha wiary, nadziei i miłości.

Módl się sam i staraj się o modlitwy innych, aby wszystkie narody całego świata usposobiły się do wszystkich łask, darów i zmiłowań Niebieskiego Ojca, aby wszystkim wyszły one na dobre, zgodnie z Bożą wolą.


Bóg za przyczyną Najświętszej Maryi Panny oraz całej Wspólnoty Świętych w niebie, w swoim nieskończonym miłosierdziu bierze mnie w posiadanie, aby się spełnił cud miłosierdzia, podobnie jak w Maryi dokonał się cud łaski.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania, gdyż dla nich przygotowane jest królestwo Boże. Czy się jest prześladowanym, czy znajduje się w morzu udręczeń, trzeba się zawsze cieszyć i dziękować Bogu oraz być pewnym opieki nieba.

Użycz mi, o Panie, daru...
Czytaj całość
 
Św. W. Pallotti. Mogę wszystko w Tym, który mnie umacnia Drukuj Poleć znajomemu
A ponieważ „mogę wszystko w Tym, który mnie umacnia”, chciałbym stać się pokarmem, by nasycić głodnych; odzieżą, by przyodziać nagich; napojem, by orzeźwić spragnionych; kojącym likworem, by wzmocnić żołądek słabych; delikatnym puchem, by zaradzić niemocy chorych, okaleczonych, chromych, głuchych i niemych, dla oświecenia niewidomych na duchu i ciele; życiem, by wszystkie martwe stworzenia na nowo powołać do życia łaski Bożej czy do życia doczesnego, względnie do jednego lub drugiego, aby one na tej ziemi, wracając do życia i żyjąc choćby do Sądu Ostatecznego, dokonywały owych wielkich rzeczy, a dokonywały ich dla chwały Boga, który jest moim Bogiem, moim Ojcem, mym Stwórcą, moim Dobrem i Wszystkim moim.

Boże mój, Boże mój, Boże mój! Nie umiem myśleć, nie umiem mówić, nie umiem działać dla Ciebie. O Boże, Boże! Tyś umiłował mnie miłością odwieczną i dlatego pociągnąłeś mnie, zlituj się nade mną!
Nie jestem godzien, abyś się nade mną zmiłował. Boże mój, Boże mój, Boże, Boże, Boże mój, Miłosierdzie moje!

Życie moje! Boże, Boże! Boże mój, Miłosierdzie moje!
Boże mój, jak strasznie jestem nierozumny, żem tak często mówił: Nie będę więcej grzeszył, a potem wracałem do grzechów. Mówiłem: Spełnię ten i tamten...
Czytaj całość
 
Święty Wincenty Pallotti o Miłosierdziu Bożym Drukuj Poleć znajomemu
Boże mój, Twa wola wolą moją. Boże mój, wszystko co Twoje jest moim. Bóg! Bóg mój – Odkupienie moje. Bóg mój – moje wszystko… Bóg, cnota, przygotowanie na wszystko. Bóg mój, Miłosierdzie moje. Zasługą moją – miłosierdzie Twe, Panie.

Boże mój, jestem samą słabością, i z winy swej nie miałem należytej odwagi, by mówić prawdę tak jak się powinno. Zechciej naprawić wszelkie zło, jakie spowodowałem przez to, że nie mówiłem prawdy, jak powinienem to czynić. Jezu mój, Prawdo istotna! Zniwecz całe me życie Twoje, które jest prawdą i światłością prawdziwą i wieczystą. Boże mój, miłosierdzia! Jezu mój, miłosierdzia!

Bóg w swej istocie, to Miłość odwieczna i miłosierna bez granic; ja zaś, choć nieskończenie niegodny, aby w sercu mym rozlana była miłość Boża, to jednak ufam mocno, że Bóg, który jest Miłością, w swej Istocie, przepaja mnie miłosiernie odwieczną swą i nieskończoną miłością, i ufam, że niweczy we mnie przez to całą mą świecką i przyziemną miłość oraz wszelkie jej następstwa i wszelkie myśli, słowa i uczynki, jakie spełniam wbrew miłości Boga i bliźniego. I żywię nadto nadzieję, że niweczy mnie, że jest zawsze Bóg – Miłość z Istoty swej, niezmierna, nieskończona, niepojęta i bezgranicznie miłosierna – sam Bóg.

Przedwieczny Ojcze! W zjednoczeniu ze wszystkimi stworzeniami, mnożonymi bez granic w każdym nieskończenie małym momencie, pragnę ofiarować Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa, nieprzebrane Jego zasługi na podziękowanie za ten cud miłosierdzia, którego we mnie dokonałeś i którego...
Czytaj całość
 
Święty Wincenty Pallotti  dążyć do doskonałości Drukuj Poleć znajomemu
Dzięki najwyższej łaskawości Bożej poznaję, że doskonałość polega na wykonywaniu z najczystszą intencją tego wszystkiego, czego wymaga powołanie i praca, którą wykonuję.
Należy dbać, aby życie naznaczone było ciągłym postępem, to jest nieustającym wzrostem w świętości i doskonałości ewangelicznej.
...

Czytaj całość
 
Święty Wincenty Pallotti - naśladować Chrystusa Drukuj Poleć znajomemu
Chcąc naśladować Jezusa Chrystusa, powinniśmy ponad wszystko starać się o Jego ducha. Cała wewnętrzna praca (rekolekcje, modlitwy, rozmyślanie, czytanie Pisma św.), powinna zbliżać do Jezusa Chrystusa, abyśmy z całą szczerością naśladowali Go, także w zajęciach zewnętrznych, które mają być odzwierciedleniem życia wewnętrznego.


Niech wszyscy się usilnie starają o dobrą intencję, nie tylko w wykonywaniu swoich wielkich obowiązków, ale także w drobnych czynnościach, usiłując czynić wszystko dla większej chwały Bożej....

Czytaj całość
 
Św. Wincenty Pallotti - pamięć obecności Bożej Drukuj Poleć znajomemu
Pamiętajmy, że nie jesteśmy sami: jest z nami Ojciec, jest Syn, jest Duch Święty; są z nami wszyscy aniołowie i święci oraz ich Królowa, a nasza Matka, Najświętsza Maryja.Chciałbym znajdować się na każdym miejscu na ziemi, aby wspomagać nędzę ubogich i niemoc chorych.

...
Czytaj całość
 
Święty Wincenty Pallotti - radość ducha Drukuj Poleć znajomemu
Z tego co widzisz, słyszysz lub czytasz, ucz się wydobywać wszystko, co może być korzystne dla twego uświęcenia. Rób wiele, a mów mało.Kto jest z Bogiem, zawsze czuje się dobrze, a im bardziej wzmaga się klęska, tym bardziej naglący staje się powód, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Bogiem.
 
Wszyscy powinni raz na miesiąc zdać sprawę swojemu spowiednikowi ze stanu swego sumienia.
Z największą szczerością, pokorą i prostotą powinni przedstawić spowiednikowi uchybienia, jakie zdarzają się w modlitwie, ćwiczeniach duchowych oraz w praktyce cnót.


...


Czytaj całość
 
Święty Wincenty Pallotti - życie modlitwy Drukuj Poleć znajomemu

Słowo Wcielone, które jest nieskończoną Mądrością, chcąc wszystkich nauczyć zachowania milczenia i pokory, zechciało się dla nas narodzić w głębokiej ciszy, wśród ciemnej nocy i zjawić się oczom ludzi jako nieporadne niemowlę. Wobec tego przykładu wszyscy, nawet najbardziej wymowni i uczeni powinni z sobą współzawodniczyć w zachowaniu milczenia i pokory.
Duch wiary, nadziei i miłości Boga i bliźniego wymaga, aby celem wszystkich myśli, słów i czynności stał się Bóg, od którego pochodzi wszelkie dobro i do którego wszystko ostatecznie zmierza. Dlatego całe nasze życie ma być, jeśli nie modlitwą w ścisłym tego słowa znaczeniu, to przynajmniej życiem modlitwy przez czystość intencji.
... 

Czytaj całość
 
Święty Wincenty Pallotti - zjednoczyć się z Bogiem Drukuj Poleć znajomemu
Nastawienie do służby w sprawach ważnych i błahych powinno wypływać ze wzajemnej miłości, która pozwala Bogu zamieszkać wśród ludzi.


Stałe, pokorne, pełne ufności trwanie w skupieniu modlitewnym jest potężnym i niezawodnym środkiem do uświęcenia, gdyż ściąga łaskę i błogosławieństwo Boże na nasze człowieczeństwo, jak również na prace podejmowane ku większej chwale Boga i dla uświęcenia bliźnich. ...

Czytaj całość
 
Św. Wincenty Pallotti - z miłości ku Bogu Drukuj Poleć znajomemu
 Do rzeczy spełnianych z miłości ku Bogu przywiązujmy wielką wagę, ponieważ nawet niepozorne czyny mogą otrzymać nagrodę ponad miarę.


Należy tak postępować, aby nie dać nikomu powodu do złości, nienawiści i prześladowania, co mogłoby się przytrafić na skutek nieroztropności. Dlatego należy się modlić o roztropność w postępowaniu z bliźnimi. ...

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 15 - 28 z 46