SIK MISELS, czyli OSPA
W dzieciństwie każdy z nas przechodził różne choroby. Przed wieloma uchroniły nas szczepienia. I chociaż trwa dyskusja czy są one dobre czy nie dla dziecka, życie pokazuje, że jednak są potrzebne, a nawet konieczne.

Służba zdrowia w kraju takim jak Papua jest na dość niskim poziomie.
W naszej Prowincji Is (East) Sepik przez pewien czas szpital wojewódzki działał bardzo sprawnie.
Dyrektorem była wówczas – mimo, iż to szpital rządowy – siostra Joseph, pasjonistka z Anglii. Szpital pod jej kierownictwem plasował się na piątym miejscu w kraju.
Jednak po kilku latach została przeniesiona do innego województwa. Następnie wróciła do kraju ze względu na wiek. Siostra Jseph była też dobrym chirurgiem.

Jej miejsce w szpitalu wojewódzkim w Wewak przejął lokalny lekarz, ponoć bardzo dobry w swoim zawodzie.
Po kilku miesiącach można było zauważyć, iż ubywa personelu medycznego, a pacjenci... 
Czytaj całość
 
Niebiańska Jerozolima
Już od pierwszych wieków znajdowali się chrześcijanie, którzy grupowo lub indywidualnie pielgrzymowali do Ziemi Świętej, aby rozważać nauczanie, cuda, mękę i zmartwychwstanie Zbawiciela w miejscach, które były świadkami tych wydarzeń.

Apokryfy z pierwszych wieków chrześcijaństwa podają, że Matka Najświętsza, gdy mieszkała na górze Syjon, nawiedzała miejsca związane z ostatnimi godzinami życia swego Syna. Często towarzyszyli jej apostołowie. Tradycja obchodzenia miejsc, gdzie cierpiał Chrystus, z czasem przerodziła się w znane nam dzisiaj nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które dzięki franciszkanom zostało rozpowszechnione na kościoły i kaplice całego świata.

Via Dolorosa (Droga Cierpienia) to symboliczne odtworzenie drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenie do grobu. Pomiędzy pretorium twierdzy Antonia, gdzie skazano Pana Jezusa, a Golgotą, na podstawie Pisma Świętego, apokryfów oraz miejscowej tradycji wyznaczono punkty, gdzie się zatrzymywano, aby rozmyślać nad męką Zbawiciela. Początkowo...
Czytaj całość
 
Stabilizacja
No może tylko chwilowa, ale jednak. W czasie pobytu ks. Pawła na urlopie opiekuję się jego parafią obejmującą wyspy Kairiru i Mushu.

Przed jego wyjazdem miałem okazję pierwszy raz uczestniczyć w uroczystości Bożego Ciała i Krwi Chrystusa w Papui, właśnie na Kairiru. Uroczystość tę obchodzi się w Papui w niedzielę.

Procesję zaczęliśmy o godz. 10.00 w kościele St. Jonhn’s. Pierwszy niósł Najświętszy Sakrament ks. Paweł. Gdy doszliśmy do I ołtarza, ks. Paweł po odczytaniu Ewangelii wygłosił krótką homilię. Gdy już pobłogosławił wiernych, ja wziąłem monstrancję z Najświętszym Sakramentem i poniosłem do II ołtarza, gdzie wygłosiłem krótką homilię. Potem znów niósł ks. Paweł do III ołtarza, a po nim ja już niosłem do kościoła w St. Martin’s, bo tutaj...
Czytaj całość
 
Zmarł ks. Lesław Gwarek SAC
23 października 2014 roku podczas pobytu w Portugalii zmarł nagle KS. LESŁAW M. GWAREK SAC, obecnie pełniący funkcję Sekretarza ds. Misji oraz redaktora naczelnego "Horyzontów Misyjnych".

Przez wiele lat był prowincjałem i wiceprowincjałem Prowincji Zwiastowania Pańskiego Księży Pallotynów oraz wykładowcą Seminarium Pallotyńskiego w Ołtarzewie.

Śp. ks. Lesława polecajmy Miłosierdziu Bożemu, prosząc dla Niego o łaskę nieba.

 Ks. Lesław M. Gwarek SAC urodził się 8 grudnia 1951 roku w Woli Korzeniowej. Pierwszą konsekrację w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego złożył
8 września 1971 roku w Ząbkowicach Śląskich. Święcenia prezbiteratu przyjął 20 maja 1976 roku w Ołtarzewie.

Po święceniach kapłańskich śp. ks. Lesław M. Gwarek SAC posługiwał jako duszpasterz w Poznaniu (1976-1977). W roku 1977 został skierowany na studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Po uzyskaniu licencjatuz nauk biblijnych (1981), w latach 1981-1989 pogłębiał wiedzę na uczelniach w Rzymie, Stanach Zjednoczonych i Jerozolimie oraz podejmował pracę dydaktycznąw Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie i w Wyższym Seminarium Duchownym świętych Cyryla i Metodego w Orchard Lake w Stanach Zjednoczonych.

Z dniem 15 września 1990 roku został mianowany delegatem przełożonego prowincjalnego w Delegaturze Dzieciątka Jezus w Stanach Zjednoczonych, obejmując równocześnie urząd przełożonego wspólnoty miejscowej w North Tonawanda.

W roku 1993, po przekształceniu pallotyńskiej prowincji w Polsce w dwie niezależne jednostki administracyjne, objął – z dniem 25 marca – urząd przełożonego prowincjalnego prowincji poznańskiej, która przyjęła imię Prowincja Zwiastowania Pańskiego. Urząd przełożonego prowincjalnego sprawował przez dwie kadencje,
do roku 1999.

W roku 1999 został skierowany w charakterze wykładowcy Pisma św. do pallotyńskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie, a od 1 lipca 2002 roku objął ponownie urząd delegata przełożonego prowincjalnego w Delegaturze Dzieciątka Jezus w Stanach Zjednoczonych i przełożonego wspólnoty miejscowej w North Tonawanda.

W 2005 roku powrócił do Polski, gdzie przez trzy kolejne kadencje (w latach 2005-2014) piastował urząd I radcy prowincjalnego (wiceprowincjała) Prowincji Zwiastowania Pańskiego, a ponadto – w latach 2005-2011 – urząd przełożonego pallotyńskiej wspólnoty miejscowej w Poznaniu.

Po wyborze na radcę prowincjalnego Prowincji Zwiastowania Pańskiego, na mocy dekretu przełożonego prowincjalnego z dniem 25 marca 2014 roku został skierowany do pallotyńskiej wspólnoty w Częstochowie, gdzie objął funkcję sekretarza ds. misji.

Zmarł nagle dnia 23 października 2014 roku w Portugalii, gdzie udał się,aby wraz ze współbraćmi z prokury brazylijskiej Regii Matki Bożej Miłosierdzia przeżywać tydzień misyjny.

Msza św. pogrzebowa w intencji śp. ks. Lesława M. Gwarka SAC zostanie odprawiona 6 listopada br. (czwartek) o godz. 12.30 w pallotyńskim kościele p.w. św. Wawrzyńca Męczennika w Poznaniu (ul. Przybyszewskiego 30). Po Mszy św. (o godz. 14.30) odbędzie się pogrzeb na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu.
 
Niedziela i Tydzień Misyjny - okazja do pomocy misjom
19 października, obchodzimy Światowy Dzień Misyjny. W Polsce rozpocznie on Tydzień Misyjny, któremu będzie towarzyszyć hasło: Z Ewangelią wśród narodów. 14 października w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski odbyła się prezentacja orędzia misyjnego papieża Franciszka na to święto misji.

Podczas konferencji orędzie misyjne papieża Franciszka na Niedzielę Misyjną 2014 zaprezentował ks. dr Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych, który powiedział: „Wczytując się w tegoroczne orędzie misyjne papieża Franciszka, można zauważyć, że sięgnął on do Evangelii nuntiandi, adhortacji O ewangelizacji w świecie współczesnym, autorstwa Pawła VI, który zostałbeatyfikowany w  Niedzielę Misyjną. Papież Franciszek już w pierwszych zdaniach jednoznacznie, że ciągle jest tak wielu ludzi, którzy nie znają Chrystusa i dlatego dzieło misyjne jest nadal aktualne. Ten Światowy Dzień Misyjny – to wielkie święto misji. Jest to szczególny moment, w którym wierni z różnych kontynentów angażują się poprzez modlitwy i konkretne gesty solidarności we wspieranie młodych Kościołów na terenach misyjnych”. Papież nazywa ten dzień „świętem łaski i radości” – zaznaczył ks. Atłas. Papież Franciszek wyjaśnia, że to...
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 51 - 55 z 840
http://www.horyzonty.misjesac.pl/help/screen.html