Starajmy się czynić
Starajmy się czynić wielkie rzeczy na chwałę naszego Stwórcy.
Przypominajmy sobie, że łaska Boża uświęca nas i może uczynić świętymi;
bardzo ufam, że nasz Ojciec Niebieski napełni nas taką łaską.


Św. Wincenty Pallotti

 
SIK MISELS, czyli OSPA
W dzieciństwie każdy z nas przechodził różne choroby. Przed wieloma uchroniły nas szczepienia. I chociaż trwa dyskusja czy są one dobre czy nie dla dziecka, życie pokazuje, że jednak są potrzebne, a nawet konieczne.

Służba zdrowia w kraju takim jak Papua jest na dość niskim poziomie.
W naszej Prowincji Is (East) Sepik przez pewien czas szpital wojewódzki działał bardzo sprawnie.
Dyrektorem była wówczas – mimo, iż to szpital rządowy – siostra Joseph, pasjonistka z Anglii. Szpital pod jej kierownictwem plasował się na piątym miejscu w kraju.
Jednak po kilku latach została przeniesiona do innego województwa. Następnie wróciła do kraju ze względu na wiek. Siostra Jseph była też dobrym chirurgiem.

Jej miejsce w szpitalu wojewódzkim w Wewak przejął lokalny lekarz, ponoć bardzo dobry w swoim zawodzie.
Po kilku miesiącach można było zauważyć, iż ubywa personelu medycznego, a pacjenci... 
Czytaj całość
 
Niebiańska Jerozolima
Już od pierwszych wieków znajdowali się chrześcijanie, którzy grupowo lub indywidualnie pielgrzymowali do Ziemi Świętej, aby rozważać nauczanie, cuda, mękę i zmartwychwstanie Zbawiciela w miejscach, które były świadkami tych wydarzeń.

Apokryfy z pierwszych wieków chrześcijaństwa podają, że Matka Najświętsza, gdy mieszkała na górze Syjon, nawiedzała miejsca związane z ostatnimi godzinami życia swego Syna. Często towarzyszyli jej apostołowie. Tradycja obchodzenia miejsc, gdzie cierpiał Chrystus, z czasem przerodziła się w znane nam dzisiaj nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które dzięki franciszkanom zostało rozpowszechnione na kościoły i kaplice całego świata.

Via Dolorosa (Droga Cierpienia) to symboliczne odtworzenie drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenie do grobu. Pomiędzy pretorium twierdzy Antonia, gdzie skazano Pana Jezusa, a Golgotą, na podstawie Pisma Świętego, apokryfów oraz miejscowej tradycji wyznaczono punkty, gdzie się zatrzymywano, aby rozmyślać nad męką Zbawiciela. Początkowo...
Czytaj całość
 
Stabilizacja
No może tylko chwilowa, ale jednak. W czasie pobytu ks. Pawła na urlopie opiekuję się jego parafią obejmującą wyspy Kairiru i Mushu.

Przed jego wyjazdem miałem okazję pierwszy raz uczestniczyć w uroczystości Bożego Ciała i Krwi Chrystusa w Papui, właśnie na Kairiru. Uroczystość tę obchodzi się w Papui w niedzielę.

Procesję zaczęliśmy o godz. 10.00 w kościele St. Jonhn’s. Pierwszy niósł Najświętszy Sakrament ks. Paweł. Gdy doszliśmy do I ołtarza, ks. Paweł po odczytaniu Ewangelii wygłosił krótką homilię. Gdy już pobłogosławił wiernych, ja wziąłem monstrancję z Najświętszym Sakramentem i poniosłem do II ołtarza, gdzie wygłosiłem krótką homilię. Potem znów niósł ks. Paweł do III ołtarza, a po nim ja już niosłem do kościoła w St. Martin’s, bo tutaj...
Czytaj całość
 
Zmarł ks. Lesław Gwarek SAC
23 października 2014 roku podczas pobytu w Portugalii zmarł nagle KS. LESŁAW M. GWAREK SAC, obecnie pełniący funkcję Sekretarza ds. Misji oraz redaktora naczelnego "Horyzontów Misyjnych".

Przez wiele lat był prowincjałem i wiceprowincjałem Prowincji Zwiastowania Pańskiego Księży Pallotynów oraz wykładowcą Seminarium Pallotyńskiego w Ołtarzewie.

Śp. ks. Lesława polecajmy Miłosierdziu Bożemu, prosząc dla Niego o łaskę nieba.

 Ks. Lesław M. Gwarek SAC urodził się 8 grudnia 1951 roku w Woli Korzeniowej. Pierwszą konsekrację w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego złożył
8 września 1971 roku w Ząbkowicach Śląskich. Święcenia prezbiteratu przyjął 20 maja 1976 roku w Ołtarzewie.

Po święceniach kapłańskich śp. ks. Lesław M. Gwarek SAC posługiwał jako duszpasterz w Poznaniu (1976-1977). W roku 1977 został skierowany na studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Po uzyskaniu licencjatuz nauk biblijnych (1981), w latach 1981-1989 pogłębiał wiedzę na uczelniach w Rzymie, Stanach Zjednoczonych i Jerozolimie oraz podejmował pracę dydaktycznąw Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie i w Wyższym Seminarium Duchownym świętych Cyryla i Metodego w Orchard Lake w Stanach Zjednoczonych.

Z dniem 15 września 1990 roku został mianowany delegatem przełożonego prowincjalnego w Delegaturze Dzieciątka Jezus w Stanach Zjednoczonych, obejmując równocześnie urząd przełożonego wspólnoty miejscowej w North Tonawanda.

W roku 1993, po przekształceniu pallotyńskiej prowincji w Polsce w dwie niezależne jednostki administracyjne, objął – z dniem 25 marca – urząd przełożonego prowincjalnego prowincji poznańskiej, która przyjęła imię Prowincja Zwiastowania Pańskiego. Urząd przełożonego prowincjalnego sprawował przez dwie kadencje,
do roku 1999.

W roku 1999 został skierowany w charakterze wykładowcy Pisma św. do pallotyńskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie, a od 1 lipca 2002 roku objął ponownie urząd delegata przełożonego prowincjalnego w Delegaturze Dzieciątka Jezus w Stanach Zjednoczonych i przełożonego wspólnoty miejscowej w North Tonawanda.

W 2005 roku powrócił do Polski, gdzie przez trzy kolejne kadencje (w latach 2005-2014) piastował urząd I radcy prowincjalnego (wiceprowincjała) Prowincji Zwiastowania Pańskiego, a ponadto – w latach 2005-2011 – urząd przełożonego pallotyńskiej wspólnoty miejscowej w Poznaniu.

Po wyborze na radcę prowincjalnego Prowincji Zwiastowania Pańskiego, na mocy dekretu przełożonego prowincjalnego z dniem 25 marca 2014 roku został skierowany do pallotyńskiej wspólnoty w Częstochowie, gdzie objął funkcję sekretarza ds. misji.

Zmarł nagle dnia 23 października 2014 roku w Portugalii, gdzie udał się,aby wraz ze współbraćmi z prokury brazylijskiej Regii Matki Bożej Miłosierdzia przeżywać tydzień misyjny.

Msza św. pogrzebowa w intencji śp. ks. Lesława M. Gwarka SAC zostanie odprawiona 6 listopada br. (czwartek) o godz. 12.30 w pallotyńskim kościele p.w. św. Wawrzyńca Męczennika w Poznaniu (ul. Przybyszewskiego 30). Po Mszy św. (o godz. 14.30) odbędzie się pogrzeb na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 41 - 45 z 831
http://www.horyzonty.misjesac.pl/help/screen.html